Optimaliseer de bietenopbrengst met YaraBela Sulfan Bor

In een seizoen dat mogelijk later start door de natte omstandigheden, is het van vitaal belang om te zorgen voor een optimale bemesting van de bieten. Met YaraBela Sulfan Bor geeft u de belangrijkste elementen in de juiste verhouding aan de plant, daarbij zit alles in één korrel.

Borium essentieel voor groei suikerbietplant

Borium, een van de essentiële elementen in YaraBela Sulfan Bor, speelt een cruciale rol in de groei en ontwikkeling van suikerbieten. Het versnelt de wortelgroei en bevordert celdeling en helpt hartrot voorkomen. Aangezien het natuurlijke gehalte aan borium in de bodem vaak niet voldoende is, is het essentieel om voldoende bij te bemesten.

Vroege bodembemesting voor sterke wortels

Het opbouwen van een gezond wortelnetwerk vanaf het begin van het groeiseizoen is van cruciaal belang voor een sterke groei en opbrengst van suikerbieten. Door YaraBela Sulfan Bor direct na het zaaien toe te dienen, kunt u ervoor zorgen dat uw gewas een goede start krijgt en de benodigde voedingsstoffen krijgen voor een optimale groei. Door het immobiele karakter van borium in de bietenplant is het goed om een constante toevoer vanuit de bodem te geven, zodat elk nieuw blad voldoende borium krijgt. Een aanvulling kan later in het seizoen gegeven worden via bladbemesting als het blijkt dat er nog tekorten zijn.

Maximaliseer de opbrengst met YaraBela Sulfan Bor

Met YaraBela Sulfan Bor geeft u de voedingselementen die de suikerbietenplant in de beginfase nodig heeft. De korrelmeststof bevat stikstof (N, 24%), zwavel (SO3, 17%), calcium (CaO, 10,2%) en borium (0,25%). Doordat de elementen in de juiste verhouding in één korrel zitten, geeft u uw gewas de beste stat voor het seizoen in één toepassing. Daarmee is het de meest efficiënte én effectieve manier van werken. Geef uw gewas 200-300 kg/ha YaraBela Sulfan Bor na het zaaien en vul dit aan na het 4e bladstadium met 100-200 kg/ha.