Meer aardappels met fosfaat bladbemesting

Fosfaatbemesting kan het aantal knollen aan een aardappelplant positief beïnvloeden vanwege de essentiële rol die fosfaat speelt in verschillende groeiprocessen van de plant.

Fosfaat is een belangrijk onderdeel van ATP, de energiedrager van de plant, dat nodig is voor verschillende groei- en ontwikkelingsprocessen.

Wat doet fosfaat in de plant?

Door de aardappelplant te voorzien van voldoende fosfaat, wordt de energieproductie gestimuleerd. Dit resulteert in een verhoogde activiteit van de plantencellen, met name in de delen waar knolvorming plaatsvindt. Hierdoor kunnen meer knollen worden gevormd en kunnen ze mogelijk ook groter worden.

Daarnaast heeft fosfaat ook invloed op de synthese van belangrijke moleculen, zoals DNA en RNA, die essentieel zijn voor celgroei en -vermeerdering. Een goede fosfaatvoorziening zorgt voor een gezonde en evenwichtige groei van de plant, waardoor het potentieel voor knolvorming wordt gemaximaliseerd. Bovendien kan fosfaat de weerstand van de plant tegen stressfactoren verhogen, zoals droogte of ziekten, waardoor de plant beter in staat is om optimale groeiomstandigheden te behouden en het knolvormingsproces niet wordt verstoord. Kortom, fosfaatbemesting speelt een cruciale rol bij het bevorderen van de knolvorming en het maximaliseren van de opbrengst van aardappelgewassen.

Pas YaraVita Solatrel toe in het haakjesstadium

YaraVita Solatrel is een bladmeststof die voornamelijk fosfaat bevat (440 g/l) en is daardoor uitermate geschikt om te gebruiken in uw aardappelgewas om het aantal aardappelen positief te beïnvloeden. Deze bladmeststof wordt dan het beste ingezet in het haakjesstadium en wel in een dosering van 4 liter per hectare. Later in de teelt nog twee maal een dosering van 3 liter toepassen leidt tot een gewas met naast meer ook tot grotere knollen, wat een hogere opbrengst tot gevolg heeft.