mei 24, 2024

Bladbemesting met fosfaat bevordert hogere aardappelopbrengst

Door een natte en koude start van het seizoen zijn de aardappelen over het algemeen wat later gepoot dan in andere jaren.

Om de ontwikkeling van de wortels van aardappelplanten te stimuleren is een tijdige toepassing van bladbemesting met fosfaat essentieel.

Waarom bladbemesting met fosfaat toepassen?

Alhoewel veel bodems voldoende fosfaat bevatten is het vaak niet voor de plant beschikbaar. In dit geval is de temperatuur een belangrijke factor; bij lagere temperaturen neemt de plant het element minder goed op via de wortel. Maar ook de pH van de grond speelt een rol in de opname voor de plant. Ongunstige pH-waarden in de bodem fixeren fosfaat, waardoor het element ontoegankelijk wordt voor aardappelplanten met hun zwakke wortelstelsels. Bij een pH lager dan 6,5 dan worden er ijzer-, mangaan- en aluminiumoxides gevormd. Bij een pH hoger dan 7,5 ontstaat er onoplosbaar calciumfosfaat. Bladbemesting met direct plantbeschikbaar fosfaat biedt de benodigde energie voor de ontwikkeling van wortels en een productief wortelgestel.

YaraVita Solatrel is een geavanceerde bladbemesting speciaal ontworpen voor aardappelen. Dit geconcentreerde multi-nutriëntenproduct levert een hoog gehalte aan fosfaat, kalium, magnesium, mangaan en zink, die essentieel zijn voor de gezondheid en groei van uw gewassen. De formule biedt een energiestimulans tijdens de knolvulling en bevordert de wortelgroei. 

Toename van opbrengst in Lelystad-proef

In een recente proef in Lelystad met het ras Innovator resulteerde het gebruik van YaraVita Solatrel (10 liter per hectare) in een verhoogd aantal knollen, vooral in de 60-70 millimeter klasse, die van belang is voor fritesproductie.

YaraVita Solatrel kan het beste worden ingezet in het haakjesstadium in een dosering van 4 liter per hectare. Voeg daar later in het seizoen nog tweemaal een toepassing van 3 liter per hectare aan voor een gewas met meer en grotere knollen.