mei 24, 2024

Grotere en zwaardere tarwekorrels leiden tot hogere efficiëntie

Een optimale korrelgrootte en -gewicht zijn cruciaal voor een hoge wintertarweopbrengst. Bemesting, vooral met stikstof en zwavel, speelt hierin een essentiële rol.

Dit artikel bespreekt hoe juiste bemestingspraktijken kunnen bijdragen aan grotere en zwaardere korrels, en daarmee aan een efficiëntere productie.

Wat bepaalt de korrelgrootte?

De opbrengst van wintertarwe wordt bepaald door de grootte, het aantal en het gewicht van de graankorrels. De korrelgrootte wordt voornamelijk beïnvloed door genetische factoren en de duur van de korrelvullingsfase. Deze fase, die begint na de bestuiving, is cruciaal omdat hierin fotosyntheseproducten worden omgezet in korrels. De lengte van deze fase is direct gerelateerd aan de uiteindelijke grootte van de korrel.

Belang van bemesting

Bemesting speelt een sleutelrol bij het optimaliseren van de korrelgrootte en het gewicht. Vooral stikstofbemesting, wanneer vroeg toegediend, stimuleert de groei van grote bladeren en verhoogt het koolhydraatgehalte in de plant. Deze koolhydraten worden tijdens de afrijping naar de korrels getransporteerd, wat essentieel is in droge gebieden waar tot 60% van de opbrengst kan voortkomen uit deze reserves. Het handhaven van een gecontroleerd stikstofgehalte is cruciaal om vroegtijdige veroudering van bladeren te voorkomen en zo de korrelvullingsperiode te verlengen.

Zwaveltekort en oplossingen

Vanwege de koude en vooral natte periode sinds de zaai is er veel zwavel uitgespoeld. YaraBela Sulfan, met 24% stikstof en 18% SO3, biedt dankzij zijn goede strooi-eigenschappen en de optimale stikstof-zwavel-verhouding de beste keuze voor topopbrengsten en uitstekende eiwitvorming in de korrel. Zwavel is essentieel voor de eiwitvorming in het graan en werkt als katalysator voor de opname van stikstof, waardoor voldoende zwavelbemesting van groot belang is.

Aanbevolen producten en toepassingen

Naast de basisbemesting met Sulfan, is de toepassing van YaraVita Thiotrac aanbevolen. Deze bladmeststof bevat 200 g/l stikstof en 300 g/l zwavel (S). Thiotrac kan worden toegepast tot het BBCH-stadium 79. We raden een toepassing aan van 2x 3l/ha (BBCH 39-79) of een eenmalige toepassing van 5 l/ha (BBCH 59-79). Onderstaande proefresultaten laten goed de meerwaarde van YaraVita Thiotrac zien.

Het is belangrijk op te merken dat een hogere opbrengst, mogelijk gemaakt door voldoende stikstof en zwavel te bemesten, niet alleen resulteert in grotere en zwaardere korrels, maar ook in een hogere stikstofefficiëntie (NUE). Door aandacht te besteden aan een gebalanceerde bemesting met stikstof en zwavel, kunnen agrariërs een optimale korrelontwikkeling bereiken en zo de opbrengst en kwaliteit van hun wintertarwe verbeteren.