juli 04, 2024

Extra hulp voor aardappelen bij moeilijke start

Door een nat en koud voorjaar zijn de aardappelen dit seizoen in verschillende stadia van ontwikkeling. Sommige aardappelen zijn vorige week gepoot, terwijl andere al voor de vijfde keer tegen phytophthora zijn gespoten.
Boer giet YaraVita in spuittank
Boer giet YaraVita in spuittank

In beide gevallen is een tijdige toepassing van bladbemesting met fosfaat essentieel om de wortelontwikkeling te stimuleren en de opbrengst te verhogen. Een aardappelgewas met een te lage fosfaatbeschikbaarheid zal resulteren in een later knollenaantal en opbrengst.

Fosfaat via het blad toepassen?

Veel bodems bevatten voldoende fosfaat maar de beschikbaarheid wordt negatief beïnvloed door koude omstandigheden, pH te hoog of te laag (<6,5 en > 7,5) of droogte. Fosfaat is erg immobiel in de bodem zodat de plantwortel er bijna tegenaan moet groeien om het op te nemen. Door de natte omstandigheden hebben de aardappelplanten weinig wortels gevormd wat de opname van fosfaat dus nog moeilijker maakt. Een bladbemesting met direct plantbeschikbaar fosfaat biedt de oplossing voor dit tekort.

YaraVita Solatrel: geavanceerde bladbemesting voor aardappelen

YaraVita Solatrel is een geconcentreerd multi-nutriëntenproduct speciaal ontworpen voor aardappelen. Het levert een hoog gehalte aan fosfaat, kalium, magnesium, mangaan en zink, die essentieel zijn voor de gezondheid en groei van de gewassen. Deze formule biedt een energiestimulans tijdens de knolzetting (haakjestadium) en bevordert de knolgroei.

Dit zit er in YaraVita Solatrel:

  • Fosfaat (P205): 440 g/l
  • Kalium (K2O): 75 g/l
  • Magnesium (MgO): 67 g/l
  • Mangaan (Mn): 10 g/l
  • Zink: 5 g/l
  • Dichtheid: 1,475 kg/l

Voor het vergroten van het aantal aardappelen kan YaraVita Solatrel het beste worden ingezet in het haakjesstadium met een dosering van 4 liter per hectare. Later in het seizoen kan tweemaal een toepassing van 3 liter per hectare worden toegevoegd voor een gewas met meer en grotere knollen.

Heeft u een ras met voldoende tal dan is het advies YaraVita Solatrel vanaf het moment dat de aardappelknollen 2 cm zijn en dat in 3 tot 4 keer totaal 10 liter in te zetten. Deze kan mooi meegespoten worden met de fytoftora bestrijding.

YaraPlus Tankmix: controleer de mengbaarheid

Onlangs is het platform YarPlus gestart (www.yaraplus.nl of www.yaraplus.be). Op dit platform is onder andere Tankmix te vinden. Met deze tool kunt u bekijken of er geen problemen ontstaan als de YaraVita bladmeststof gemengd wordt met gewasbeschermingsmiddelen. Op eenvoudige wijze kan gekozen worden op merknaam of werkzame stof of de mix mogelijk is. Mocht het zo zijn dat de werkzame stof niet in de lijst voorkomt dan is het mogelijk een test aan te vragen. Deze wordt dan uitgevoerd in Pocklington (productielocatie van YaraVita in Engeland) als natuurlijk de stoffen voorradig zijn, op mixbaarheid, soms zelfs dezelfde dag al uitslag. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om zelf de emmer test te doen. Hierbij alle middelen in een emmer doen en goed blijven roeren. Ontstaan er geen problemen dat kan de spuit gevuld worden. U kunt gratis een account maken op YaraPlus.nl en daarbij alle overige voordelen benutten.