Effect van YaraVita ACTISIL en FRUTREL op kwaliteit en opbrengst

Afgelopen twee zomers zijn er op twee praktijklocaties bladbespuitingsproeven uitgevoerd in drie kleinfruit gewassen. Doel was om te bepalen of YaraVita ACTISIL en YaraVita FRUTREL de productie, vruchtkwaliteit en houdbaarheid positief konden beïnvloeden. In dit artikel vindt u de resultaten.

Rode_bes_FRUTREL

Blauwe en rode bes

De proeven zijn uitgevoerd in de blauwe bes, rode bes en framboos.  In rode bes en blauwe bes zijn er in de periode mei en juni drie behandelingen met Frutrel en vijf behandelingen met Actisil uitgevoerd. Omdat beide producten gespoten worden zijn de behandelingen uitgevoerd tot de vruchtzetting om residu vorming op de vruchten te beperken.

Bij rode bes leidde de bespuitingen tot een hoger vruchtgewicht na 10 en 20 dagen bewaring, Tevens werden er ook hogere suikergehaltes gemeten.

 

Framboos

In framboos zijn in 2018 zowel de canes behandeld als het productiegewas. De in 2018 behandelde canes zijn in 2019 ingezet in de vervolgproef. Deze planten zijn dus in 2018 en 2019 behandeld, een andere deel van het proefobject bestond uit planten die alleen in het productiejaar behandeld zijn. Om mogelijke residuvorming op de vruchten te voorkomen zijn de behandelingen ook hier in de periode mei en juni uitgevoerd.

De behandelde planten in opkweek en productie lieten een betere uitloop zien bij beide producten. Toepassing van Actisil alleen in de productieteelt resulteerde in betere uitgroei van vruchten uit de zijtak. Zowel Frutrel als Actisil leidde tot extra vruchten. Naast de hogere productie was de kwaliteit van een goed niveau en vergelijkbaar met de onbehandelde planten.

 

Met YaraVita betere weerbaarheid en gezondheid van zachtfruit

Dit onderzoek toont aan dat de producten YaraVita ACTISIL en YaraVita FRUTREL voldoende perspectief bieden om onderdeel uit te maken van een pakket die weerbaarheid en gezondheid van zachtfruit gewassen bevorderen.

Ook tijdens de komende zomer zullen er nieuwe proeven met deze producten worden voortgezet.

Voor meer info over deze proef neem contact met ons op via yaraquest@yara.com.