Meststoffen en Corona: India neemt sleutelrol van China over

De impact van het nieuwe coronavirus Covid-2019 op lokale kunstmestmarkten beïnvloedt langzaam maar zeker, en onvermijdelijk, de wereldwijde markten en verspreidt zich geleidelijk aan naar gebieden waar de besmettingspercentages toenemen.

COVID-19

Eén van de meest recente markten die wordt beïnvloed, is India. Net als voor veel andere grondstoffen en producten is ook voor meststoffen India een cruciale markt voor de wereldwijde balans van vraag en aanbod. Verschuivingen op deze markt als gevolg van “lockdown” of tegenstrijdige verklaringen en reacties van autoriteiten gaan zeker gevolg hebben voor de mondiale meststoffenmarkt. Indiase havens sluiten en roepen “force majeur” uit, met als gevolg dat importen van grondstoffen voor de productie van meststoffen worden geschrapt. Dit leidt enerzijds tot tekorten, maar anderzijds ook tot overschotten.

Maar ook de invloed van China is nog duidelijk te merken. Producten als MAP en MKP zijn begin van het jaar minder geproduceerd en het product dat is geproduceerd, is nodig voor de Chinese markt. Het effect hiervan op de Europese markten is merkbaar. Daarnaast zijn, als gevolg van minder export uit China, containers schaars, wat her en der in Europa ook tot problemen leidt of kan leiden. Voeg daarbij toe de “lockdowns” in een groot aantal Europese landen gecombineerd met meststoffenfabrieken die tijdelijk moeten sluiten als gevolg van logistieke problemen of simpelweg omdat er niet voldoende gezond personeel is, en iedereen begrijpt dat er een chaotische situatie is ontstaan. Overigens wordt meststofproductie echter als essentieel beschouwd voor de voedselketen en is het vervoer van meststoffen toegestaan.

Aan de aanbod-kant is er dus veel onzekerheid. Dit geldt ook voor de vraag-kant van de markt. Veel sectoren hebben het moeilijk, zoals de sierteelt en de aardappelensector. Andere sectoren hebben wel vraag, maar kunnen niet oogsten door personeelsgebrek. Kortom: een onzekere tijd waarin je het beter niet kan wagen te voorspellen wat het prijsniveau voor de tweede helft van het jaar gaat worden.

Voor de Yara-fabrieken geldt dat hier geen noemenswaardige verstoringen zijn en dat er momenteel nagenoeg normaal geproduceerd wordt. Toch blijft de situatie onzeker, want ook wij kunnen niet garanderen dat we grondstoffen blijven krijgen, dat het logistieke apparaat blijft functioneren en het allerbelangrijkste, dat onze mensen gezond blijven. We hebben stappen ondernomen om meer product op voorraad te hebben en hebben meer transport georganiseerd dan gebruikelijk. Momenteel hebben we voldoende product beschikbaar en lukt het om transport geregeld te krijgen.

Helpdesk Premium Products
Helpdesk Premium Products
Voor al uw vragen of technische ondersteuning van vloeibare meststoffen