Podcast Wateranalyses

In deze aflevering gaat Tom de Haas, technical productmanager bij Yara, verder waar hij de vorige gebleven was: bij water. Tom gaat nu specifiek in op analyserapporten voor bijvoorbeeld uitgangswater en drainwater. Maar er is nog veel meer.

  • Waarom is het verstandig om analyses te laten maken? 
  • Hoe frequent? 
  • Wat kun je terugvinden op een analyse? 
  • Hoe weet je of de gemeten waarden overeenkomen met de streefwaarden? 
  • Hoe om te gaan met natrium en chloride? 
  • Hoe om te gaan met bicarbonaat? 
  • Hoe te handelen bij te hoge of te lage pH? 
  • Hoe zorg je dat een voedingsschema na correcties weer in balans is?

 

 

 

Helpdesk Premium Products
Helpdesk Premium Products
Voor al uw vragen of technische ondersteuning van vloeibare meststoffen