Water: schakel op tijd bij

Nu de meeste bedrijven de mogelijkheid hebben een tweede waterbron van goede kwaliteit in te zetten, is het van belang deze bron ook op de juiste manier te gebruiken. In dit artikel geeft Tom de Haas, specialist bij Yara, praktische tips hoe om te gaan met een tweede waterbron om een constante en goede waterkwaliteit te realiseren.

Ondanks dat er de afgelopen week weer wat regen gevallen is, hebben we een periode van enkele weken achter de rug zonder enige neerslag van betekenis. En de droogte lijkt begin mei aan te houden. De niveaus van de verschillende bassins liggen nu weliswaar weer iets hoger, maar het blijft belangrijk alert te blijven op de beschikbaarheid van kwalitatief goed gietwater.  

Na het warme en droge voorjaar van 2015 en 2016 hebben veel bedrijven ervaren dat de opslagcapaciteit van regenwater te krap was of dat er een tweede waterbron van goede kwaliteit niet voorhanden was. Sommige bedrijven werden hard met de neus op de feiten gedrukt dat gebrek aan kwalitatief goed water in de teelt tot problemen kan leiden. Er is in de afgelopen jaren dan ook veel werk verzet om een inhaalslag te maken. Regenwateropslag werd uitgebreid daar waar het kon, op meer bedrijven wordt sindsdien gebruik gemaakt van bronwater/osmosewater. 

Nu de meeste bedrijven de mogelijkheid hebben een tweede waterbron van goede kwaliteit in te zetten, is het van belang deze bron ook op de juiste manier te gebruiken. Hieronder staan een paar tips. 

  • Laat een analyse van de tweede waterbron maken, zodat er op tijd een aanpassing van het voedingsrecept kan worden doorgevoerd. Ook bij gebruik van osmosewater is het verstandig de vinger aan de pols te houden. De membranen gaan na verloop van tijd toch iets meer elementen doorlaten, wat als eerste zal leiden tot een hoger boriumgehalte. Dit resulteert niet direct in een oplopende EC, maar kan mogelijk wel nadelig zijn voor gewassen die gevoelig zijn voor boriumovermaat. 
  • Start op tijd met het aanwenden van de tweede waterbron. Dit voorkomt grote schommelingen van het uitgangswater. Wacht dus niet tot het bassin half leeg is. 
  • Kijk serieus waar beide waterbronnen samenkomen. Het aanvullen van een regenwaterbassin met water dat enig stikstof bevat kan leiden tot ongewenste vervuiling (algengroei). Om ongewenste effecten te voorkomen dient de opslag van beide bronnen zoveel mogelijk gescheiden te gebeuren of breng beide waterbronnen samen op een plek waar ongewenste effecten minder snel zullen optreden (donkere opslag). 

Mocht u water moeten gebruiken met een hoge pH, ten gevolge van de aanwezigheid van bicarbonaat, denk dan aan de volgende zaken bij het gebruik ervan: 

  • Gehaltes aan bicarbonaat tot 0,6 mmol/l kunnen veelal door een pH regeling worden geneutraliseerd. Extra actie is dan niet nodig. 
  • Bij de reactie tussen bicarbonaat en zuur komt CO2 vrij. CO2 zal uit het systeem moeten ontsnappen wil de pH stabiliseren. Dit zal in een open systeem gemakkelijk gaan dan in een gesloten systeem (unit). Bevat het uitgangswater relatief veel bicarbonaat (>2 mmol/l), zuur het dan bij voorkeur van te voren aan in een aparte silo. Bij lagere gehaltes zou aanzuren van de mestbak voldoende effect moeten kunnen hebben. 
  • Denk goed na welke zuur u inzet. Met salpeterzuur wordt extra stikstof ingebracht. Is dat minder gewenst dan is een product op basis van zwavelzuur een betere optie.  
Peter van Noort
Peter van Noort
Technisch product manager vloeibare meststoffen