Kijkje in de kas van Yara Vlaardingen

Praktijkonderzoek vormt een belangrijk onderdeel van Yara Benelux en we houden u dan ook graag op de hoogte van de proeven die plaatsvinden in onze proefkas in Vlaardingen. In dit artikel beschrijven we de opzet van een proef met silicium in tomaten.

Effecten van silicium in het gewas

Het is bekend vanuit literatuur bekend dat silicium de celwanden verstevigt en zorgt voor een minder gevoelig gewas (droogte, ziekten). We willen meer inzicht hebben of dat ook merkbaar bij tomaat werkt. Het doel van deze proef is dan ook om te zien of silicium allereerst voldoende wordt opgenomen door de tomaat en vervolgens welke effecten dit heeft op het gewas. De oriënterende tomatenproef in de kas van Yara in Vlaardingen betreft vier behandelingen waarvan drie met verschillende siliciumproducten:

  1. YaraTera Sikal
  2. Een commercieel siliciumhoudend product
  3. Een nieuw silicium product
  4. De vierde behandeling is de controle die geen silicium bevat

De proef is voornamelijk bedoeld om vast te stellen of silicium:

  • een hogere opbrengst geeft;
  • een harder gewas geeft (waardoor minder gevoelig voor ziekten en plagen);
  • de smaakt verbetert;
  • zorgt voor een betere houdbaarheid.

Start en voortgang van de proef

De tomatenproef is in januari 2020 gestart met het ras Tomagino van Enza Zaden (een zeer smaakvolle cherrytomaat). Eind februari zijn de behandelingen gestart door 1 mmol silicium te doseren in de voedingsoplossing en/of de door de fabrikant geadviseerde dosering. Gedurende de teelt zijn monsters genomen van het water in het wortelmilieu, en het gewas (plantsap en droge stof). Op dit moment worden de resultaten geanalyseerd. Zodra deze compleet zijn zullen we deze delen via onze website en nieuwsbrief. De eerste resultaten uit de gewasanalyses laten zien dat tomaat de silicium wel opneemt.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van silicium in tomaten? Neem dan contact op via yarabenelux@yara.com.