Nieuw Handboek Nutrient Solutions for Greenhouse Crops beschikbaar

Yara heeft in samenwerking met meststoffenproducenten SQM en Nouryon, het laboratorium Eurofins Agro en consultant Geerten van der Lugt een nieuwe versie uitgebracht van het handboek over het gebruik van voedingsoplossingen voor bedekte teelten.

Wereldwijd gebruikt

Dit Engelstalige handboek geeft handvatten voor een correcte toepassing van voedingsoplossingen in de tuinbouw en bevat tevens een groot aantal voedingsoplossingen voor diverse gewassen. Het is in het Engels opgesteld om klanten van deze bedrijven en andere belanghebbenden wereldwijd van actuele informatie over het correct toepassen van voedingsoplossingen te voorzien.

Gezaghebbend handboek voor voedingsoplossingen

Het handboek beschrijft uitgangspunten, voorwaarden en de werkwijze voor het samenstellen van de voedingsoplossingen. De vernieuwde uitgave bevat tabellen voor een aantal nieuwe gewassen en een update van de al bekende praktische recepten voor voedingsoplossingen voor gewassen die in de grond, organische materialen of inerte substraten worden geteeld. De voedingsoplossingen kunnen met behulp van de meststoffen van Yara, SQM en Nouryon worden samengesteld.

Download het handboek

Vul via onderstaande formulier uw gegevens in om het handboek te downloaden.