Reduktan40A: zuivere ureum voor 100% zekerheid

De vloeibare ureum Reduktan 40A van Yara is een zeer zuivere oplossing van hoge kwaliteit. De volledig geconcentreerde route van zowel productie als transport door Yara brengt houdt in het dat product volledig traceerbaar en veilig is.

Voorkom schade aan uw rookgasreiniger

Voor een goed functionerende rookgasreiniger is een ureumoplossing van de zuiverste kwaliteit een eerste vereiste. Reduktan 40A is uitstekend geschikt voor toepassing in rookgasreinigers zoals bijvoorbeeld de COdiNOx®, maar ook andere DeNOx installaties. Belangrijk hierin is dat het product absoluut niet verontreinigd mag worden met de, voor de katalysator, schadelijke stoffen. Verontreiniging leidt tot schade aan de katalysator, met de nodige reparatiekosten die dit met zich meebrengt.

Gewaarborgd en traceerbaar product

Reduktan 40A wordt geproduceerd door Yara en rechtstreeks vanaf de fabriek via tanktransport naar de eindgebruiker vervoerd. Deze tankauto’s worden speciaal en alleen ingezet voor het transport van de ureumoplossing, waardoor vermenging met andere producten wordt uitgesloten. Tijdens het beladen van de vrachtauto en het lossen bij de teler worden er monsters genomen, waardoor controle op transport en overslag 100% gewaarborgd is. Daarnaast zijn de multiboxen waarin het product geleverd wordt voorzien van coderingen, waardoor de route eenvoudig te traceren is. Met Reduktan 40A kiest de teler voor de meest zuivere ureumoplossing van de hoogste kwaliteit die eenvoudig te traceren is.