Stijging temperatuur vormt bedreiging voor capaciteit

De lente hangt in de lucht en dat houdt in dat de temperaturen gaan stijgen. Planten zullen meer meststoffen opnemen en dat heeft de nodige gevolgen voor de vraag naar capaciteit en een efficiënte logistiek.

Leverbetrouwbaarheid cruciaal voor continuïteit

Yara levert sinds meer dan 35 jaar onder het label YaraTera SUBSTRAFEED vloeibare meststoffen voor de fertigatie in de glastuinbouw. Door een nauwe samenwerking met een toegewijde transporteur (Staalduinen) zorgt Yara voor de hoogste flexibiliteit en maximale leverbetrouwbaarheid. In de afgelopen jaren zijn telers gegroeid in hun oppervlakte en zien we dus een toename in vraag naar meststoffen. De stijgende temperaturen van het komende voorjaar en de zomer hebben daarbij invloed op de levering van meststoffen, ook door de opslagcapaciteit van telers.

Levering kan slimmer

Er zit normaal ongeveer 48 uur tussen de bestelling en de levering van meststoffen. Als de plant meer voeding nodig heeft, zijn de tanks eerder leeg dan normaal. Voorheen vormde dit geen probleem, omdat de tanks groot in verhouding tot het verbruik van het bedrijf groot genoeg waren. Hierdoor konden ze altijd weer tijdig gevuld worden. Maar de groei in oppervlakte is niet altijd gepaard gegaan met de groei van de opslagcapaciteit van de tanks. Een gevolg hiervan is dat de transporteur van de fertigatie-meststoffen extra moet rijden. Dit leidt enerzijds tot hogere transportkosten en anderzijds moet de teler vaker een bestelling plaatsen.

Hogere capaciteit biedt voordelen

Bij een hogere opslagcapaciteit hoeft er minder vaak geleverd te worden én bestaat er een kleiner risico dat de tanks te snel leeg raken. Volledige ontzorging, oftewel werken met een telemetriesysteem, maakt het nog belangrijker om een optimale tankgrootte te hebben. Daarom verdient het aanbeveling om eens contact op te nemen met de helpdesk van Yara om geadviseerd te worden over een efficiëntere tankgrootte van uw YaraTera SUBSTRAFEED producten. Op deze manier kunnen wij u blijven ontzorgen en besparen we op kosten voor de logistiek.