Doseren vraagt om precisie: check uw apparatuur

Het is algemeen bekend dat de apparatuur in de kas zorgt voor de juiste pH in de A/B bakken. Een recent geval uit de praktijk liet echter zien dat de pH in de bakken ineens niet klopte. Wat veroorzaakte dit?

Levensduur apparatuur speelt belangrijke rol

De juiste pH is cruciaal voor het toedienen van de juiste meststoffen in de gewassen. We vertrouwen daarbij bijna blindelings op de apparatuur die de pH in de gaten houdt. Maar de levensduur van deze appratuur speelt ook een rol. Doorgaans gaat de gehele installatie zo’n 10 à 15 jaar mee. In de praktijd zien we echter installaties die veel ouder zijn, wat tot falende apparatuur kan leiden. In een recent geval hadden we te maken met een lekkende kraan, waardoor een meststof onbedoeld in de mestbakken bleef terechtkomen. De pH in deze bak werd extreem laag, wat tot ernstige gevolgen had kunnen leiden, zowel op het gebied van het gewas als de veiligheid van de betrokken mensen. Gelukkig werd dit op tijd herkend en bleef de schade beperkt. Feit blijft dat het controleren van de apparatuur zoals deze kranen belangrijk is en dat het vervangen van een verouderde installatie in all gevallen het overwegen waard is. 

Diverse elementen zijn van invloed

De vraag is dan welke elementen de veroudering van de installatie veroorzaken. We noemen er een aantal:

  • Zonlicht op pvc-pijpen veroorzaakt UV-schade, pijpen worden brosser en breken makkelijker.
  • Periodiek hogere temperaturen in uw opslagunits zorgen voor verdamping wat storingsgevoeligheid verhoogt.
  • Door uw leidingen lopen zuren en basen, deze hebben vaak een etsende werking wat achteruitgang van kwaliteit van de materialen tot gevolg heeft.

Een afwijking in dosering of zelfs een gehele storing is in het laatste geval snel veroorzaakt. Dit heeft tot gevolg dat uw uiteindelijke doel  (zoveel mogelijk van zo goed mogelijke kwaliteit produceren) onder druk komt te staan. Helaas komen we in de praktijk nog vaak tegen dat de aandacht voor apparatuur te wensen overlaat. Onze medewerkers zijn graag bereid samen met u te kijken hoe de situatie ervoor staat.