Hoe ontwikkelt de prijs zich op de meststoffenmarkt?

De prijzen van minerale meststoffen zitten in de lift en het is lastig te bepalen hoe deze zich verder ontwikkelt. Is het beter om te wachten tot de prijzen gaan dalen of verdere prijsstijgingen voor zijn en nu aankopen? Dit artikel legt uit welke factoren van invloed zijn op de prijs.

Prijzen stijgen overal

Of het nu stikstofmeststoffen, fosfaatmeststoffen of kaliummeststoffen betreft, allemaal stegen in prijs. De oorzaak van deze prijsstijgingen is dan ook nogal divers. Het heeft te maken met stijgingen van grondstoffen als gas, zwavel- en fosforzuur, container-schaarste, etc. Kortom het veranderen, al dan niet kunstmatig, van vraag en aanbod op diverse gebieden.

Hogere prijs voor stikstof

De stikstofmarkt speelt zich af op een mondiaal niveau. Er zijn dus veel factoren die de prijs beïnvloeden. We bespreken er een paar:

  • Koud weer in het voorjaar
  • De wereldwijde graanprijs
  • De gasprijs
  • Ruwe grondstofprijzen

De eerste beperkt zich tot West-Europa. Door het koude voorjaar is de vraag naar stikstofkunstmest voor landbouwers laat op gang gekomen. De vraag hield daardoor ook tot later in het seizoen aan, waardoor de prijs hoog is gebleven.

De graanprijs heeft effect op de prijs voor stikstofkunstmeststoffen. Een hoge graanprijs motiveert boeren over heel de wereld het maximale uit hun graan te halen. Er wordt waar mogelijk dus extra geïnvesteerd in stikstof. Op dit moment zijn de prijzen voor graan hoog. De vraag is groot, de bodem van de voorraden van vorig jaar zijn in zicht. De vraag is zelf zo groot, dat de nieuwe oogst een beperkt of zelfs geen drukkend effect heeft op de prijs. Ook de weersomstandigheden werken op dit moment prijsopdrijvend: droogte in Noord-Amerika en nat weer in Europa. Met alle gevolgen van dien voor de stikstofprijs.

Een van de belangrijkste indicatoren van de prijzen voor stikstof is de energieprijs en met name de gasprijs. In augustus 2020 lag de gasprijs tussen de 1 en 2 USD. In augustus 2021 lag de gasprijs tussen de 14 en 15 USD. Alleen al op grond hiervan is er weinig voorstellingsvermogen voor nodig om te vermoeden dat de prijzen voor stikstofmeststoffen op korte termijn niet hard zullen dalen, eerder stijgen of stabiliseren.

Niet alleen in de agrarische vakpers, maar ook op het gewone journaal horen we dat alle ruwe grondstoffen duur zijn en blijven. Ook dit schept een verwachting voor de nabije toekomst voor de stikstofprijzen.

Vergrote vraag naar fosfaat vanuit VS

De fosfaatmeststoffen zijn mede door de toenemende vraag behoorlijk in prijs gestegen aan het einde van het tweede kwartaal dit jaar. Op dit moment lijkt de markt te stabiliseren en zijn er signalen dat er voldoende meststoffen beschikbaar zijn om aan de huidige vraag te voldoen.

De omvang van de vraag naar (fosfaat-)meststoffen in de Verenigde Staten voor toepassing in de herfst zal echter van grote invloed zijn op de richtprijzen op de markt in het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. De relatief hoge gewasprijzen wijzen erop dat aanzienlijke hoeveelheden fosfaat kunnen worden aangekocht door boerenbedrijven.

Sancties drijven kaliumprijzen op

De kaliumprijzen op de spotmarkten over de hele wereld stegen in juli naar nog grotere hoogten na de aankondiging van de EU van sancties tegen de Wit-Russische kaliumexport. Ook dit heeft invloed op de mondiale markt. Wereldwijd stelden leveranciers in Q3 verkopen tegen hogere waarde veilig.

In Brazilië, een nieuwe sterk opkomende spotmarkt, lijken de laatste grote prijsstijgingen te zijn gedreven op sentiment. Intussen is het prijsniveau in een groot aantal MOP-markten (de markt voor kaliumzouten) weer op het niveau dat behaald werd in de beruchte jaren 2007 en 2008. Of hiermee een nieuwe ‘zeepbel’ boven het hoofd hangt is en blijft moeilijk te zeggen.