Voorkom handmatige correcties met de nieuwe YaraTera CALCULATOR

Handmatig uitgevoerde correcties op de bemesting kunnen soms verstorend werken op de rest van de bemesting en daardoor ongewenste effecten genereren. Met de vernieuwde YaraTera CALCULATOR kunt u uw correctie automatisch goed laten berekenen.

Wat zijn handmatige correcties?

Het komt vaak voor dat een teler zelf aan het rekenen is met de bemesting. Er komt dan een moment dat het bemestingsschema gecorrigeerd moet worden. Een voorbeeld: stel dat op het gegeven moment kalium in de analyse op een laag niveau komt. Dan is het vanzelfsprekend dat er extra kalium in het schema moet worden berekend. Op het moment dat er bijvoorbeeld + 3 mmol kalium ingevoerd wordt, raakt het schema uit balans. Er zouden meer positieve dan negatieve elementen worden berekend, wat de pH van het druppelwater zou beïnvloeden (deze zou te hoog worden).

Tot voor kort waren er drie manieren op dit op te lossen:

  1. Automatisch corrigeren door calcium en magnesium te verlagen
  2. Handmatig corrigeren door bijvoorbeeld zelf +3 mmol stikstof in te voeren
  3. Alles laten corrigeren met stikstof

In veel gevallen biedt methode 1 een goede oplossing. Maar het komt ook voor dat het verstandiger is om met de tweede methode te werken. Methode 3 raden wij bij Yara sterk af zeker in een tijd waarin we er naar streven om de stikstofgift te beheersen.

Welke verstoringen kunnen er optreden bij handmatig corrigeren?

In het voorbeeld hebben we +3 mmol K en +3 mmol NO3 handmatig gecorrigeerd. Hoewel dit neutraal is zou het toch de volgende ongewenste neveneffecten kunnen genereren.

  • De EC gaat door de correcties omhoog. Als dezelfde EC gegeven blijft worden, gaan de andere elementen in verhouding naar beneden.
  • De ammonium wordt meestal in een bepaalde hoeveelheid gegeven om de pH te beheersen in het substraat. Deze gaat hierdoor automatisch naar beneden waardoor de pH in het substraat ongewenst beïnvloed gaat worden.
  • Met een waterkwaliteit waar bicarbonaat in zit wordt daar een veelheid zuur voor berekend om dit te neutraliseren. De verstoring van de EC zal er in het voorbeeld voor zorgen dat er minder zuur wordt meegenomen vanuit de B-bak. Hierdoor zal de pH regeling meer moeten gaan corrigeren en extra stikstof in gaan brengen.

YaraTera CALCULATOR: het nieuwe alternatief voor handmatig corrigeren

Het is duidelijk dat handmatig corrigeren ongewenste neveneffecten met zich meebreng. De speciale elementen en EC vereffening als hierboven beschreven zijn verwerkt in de YaraTera CALCULATOR. Het programma zal de correcties in het gegeven voorbeeld “herkennen” als een handmatige correcties. In dit geval zal ook de invloed van de EC berekend worden en speelt het programma hier op in met een juiste berekening van de hoeveelheid ammonium en zuurinbreng voor de waterkwaliteit. Tevens wordt in die zelfde vereffening het eventueel aanwezige drainwater geneutraliseerd.

Wordt er in het voorbeeld alleen +3 kalium gegeven, dan zal het programma dit “herkennen” als een automatisch correctie, en dit corrigeren door de calcium en magnesium aan te passen zoals in de meeste gevallen waarschijnlijk wenselijk zou zijn.

Toegang krijgen tot YaraTera CALCULATOR?

De nieuwe tool is gratis verkrijgbaar voor alle telers die YaraTera SUBSTRAFEED meststoffen gebruiken. De tool is aan te vragen via deze link