Haalt Yara Sluiskil haar ambitie door voor 2030 de emissies in Sluiskil met 90% te reduceren?

Yara wil vóór 2030 haar emissie in Sluiskil met 90% reduceren. Een flinke klus, maar de ontwikkelingen zijn al langer aan de gang. Met onder andere de productie van Clean Ammonia is de stap richting de toekomst gezet.

Sinds 1990 wist Yara als Noors concern haar broeikasgasemissies reeds met de helft te reduceren. De ontwikkeling van de lachgasreductie katalysator (De-N2O catalyst) was daarin een belangrijke pijler. Na patent en het uitgeven van licenties wordt deze catalyst momenteel wereldwijd toegepast. Yara wist een uitdaging die ze zelf ook had dus om te buigen in een business opportunity en daarmee wereldwijd een grote reductie van het zware broeikasgas lachgas (265 keer sterker broeikasgaseffect dan CO2) te realiseren.

Bij Yara in Sluiskil bedroeg de lokale emissiereductie in 2020 zelfs bijna 65% ten opzichte van 1990, ondanks dat het volume van het verladen product steeg van ca. 3 miljoen ton naar ca. 5 miljoen ton in dezelfde periode. De ambitie om de Europese klimaatdoelen te halen is voor Sluiskil geconcretiseerd in een Climate Roadmap 2030.

Yara maakt zich klaar voor de waterstofeconomie

De focus ligt op reductie van directe emissies, maar met nieuwe producten zoals Clean Ammonia als energie carrier en scheepsbrandstof wil Yara ook een bijdrage leveren in de keten en een enabler zijn voor de waterstofeconomie. Zoals eerder aangegeven levert bijvoorbeeld de productie van AdBlue een bijkomend CO2-voordeel op in de keten, naast het effect van stikstofemissiereductie (NOx). Met precision farming tools kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het verminderen van de klimaat- en milieu-footprint in de landbouw, kan ontbossing teruggedraaid worden en de biodiversteit verhoogd worden. Kort gezegd is het resultaat van precision farming: meer productie, minder field emissions en minder benodigd areaal voor landbouw.

Bekijk de volledige Climate Roadmap 2030 van Yara in onderstaande document.

Yara Climate Roadmap 2030 (PDF)

Schermafbeelding 2022-07-29 105705.pngSchermafbeelding 2022-07-29 105720.png

Climate Roadmap.JPG