Herziening Europese regelgeving betreffende meststoffen

Per 16 juli 2022 is de nieuwe Fertilizing Product Regulation (FPR) van kracht. Deze Europese meststoffenverordening is ingericht ten behoeve van de veiligheid voor de mens en het milieu. De verordening biedt nieuwe kansen voor een milieuvriendelijkere teelt.

FPR harmoniseert eisen voor meststoffen

De Europese Unie heeft in de FPR nieuwe regels aangenomen die de eisen harmoniseren voor meststoffen die worden geproduceerd uit fosfaatmineralen en uit organische of secundaire grondstoffen in de EU. De verordening stelt geharmoniseerde grenswaarden vast voor een reeks verontreinigingen in minerale meststoffen, zoals cadmium.

Veiligheid centraal thema in FPR

De verontreinigingen in fosfaatbemestingsproducten van de EU (zoals cadmium) kunnen een risico vormen voor de gezondheid van mens, dier of plant en voor de veiligheid VAN het milieu. Daarom is het gehalte aan dergelijke verontreinigingen volgens de nieuwe regels beperkt. De nieuwe regels zullen de productie en het gebruik van fosfaatmeststoffen met een laag cadmiumgehalte en van organische meststoffen stimuleren. Dit biedt boeren die zich richten op een milieuvriendelijkere landbouw meer kansen.

CE-markering biedt toegang tot EU-markt

Volgens de verordening moeten EU-bemestingsproducten met de "CE-markering" aan bepaalde eisen voldoen om te kunnen profiteren van het vrije verkeer op de interne markt van de EU. Deze omvatten verplichte maximale verontreinigingsniveaus, het gebruik van gedefinieerde materiaalcategorieën voor componenten en etiketteringsvereisten.

Gewijzigde etiketten op producten

Vanaf 16 juli 2022 gelden er conform de Fertilization Product Regulation nieuwe normen voor de etikettering op producten. Product dat vanaf die datum wordt verpakt moet voorzien zijn van nieuwe etiketten, en dus ook nieuwe bedrukte zakken, volgens deze norm. Ook de meststoffen van Yara vallen onder deze regeling. Daarom zullen producten vanaf deze datum ook voorzien worden van gewijzigde etiketten. Heeft u vragen wat dit betekent voor uw Yara meststoffen? Stuur dan een mail naar yarabenelux@yara.com.