Belangrijke mijlpaal voor het koolstofvrij maken van Europa

Yara en Northern Lights hebben 's werelds eerste commerciële overeenkomst getekend voor grensoverschrijdend CO2-transport en -opslag. Dit is baanbrekend voor het koolstofvrij maken van de Europese zware industrie.

Het maakt de weg vrij voor grensoverschrijdend CO2-transport en -opslag als een service. Het is ook een belangrijke mijlpaal in de richting van het behalen van Yara's eigen netto-nuldoelstellingen.

Yara en Northern Lights hebben overeenstemming bereikt over de belangrijkste commerciële voorwaarden voor het transporteren van CO2 opgewekt door Yara Sluiskil, een ammoniak- en kunstmestfabriek in Nederland, en het permanent op te slaan onder de zeebodem voor de kust van West-Noorwegen. Als de laatste contractuele details rond zijn, zal dit de allereerste grensoverschrijdende CO2-transport- en opslagovereenkomst zijn.

Zware industrie koolstofvrij maken met CCS om klimaatdoelen te bereiken

Yara Sluiskil heeft haar CO2 uitstoot per jaar sinds 1990 al met 3,4 miljoen ton verminderd bij de productie van ammoniak en kunstmest. Aanzienlijke hoeveelheden koolstofdioxide worden reeds hergebruikt in de teelt van kasplanten, als ingrediënt voor koolzuurhoudende dranken en voor andere doeleinden zoals ureum en AdBlue, een op ureum gebaseerde oplossing van hoge zuiverheid voor dieselmotoren. Vanaf begin 2025 wordt in Nederland 800.000 ton pure CO2 afgevangen, gecomprimeerd en vloeibaar gemaakt en vervolgens getransporteerd naar de Northern Lights-opslag op 2.600 meter onder de zeebodem voor de kust van Øygarden in Noorwegen.

“Actie om de industrie koolstofvrij te maken is dringend nodig en Yara loopt hierin voorop. Ik ben zeer verheugd te kunnen aankondigen dat we nu op weg zijn om de CO2-uitstoot van onze productievestiging in Sluiskil naar nul te brengen. Dit zal ons een stap verder brengen in de richting van koolstofvrije voedselproductie en om de levering van schone ammoniak voor brandstof- en energieproductie te versnellen”, zegt Svein Tore Holsether, CEO van Yara International ASA.

“Yara is onze eerste commerciële klant en vult in één keer onze beschikbare opslag in Northern Lights. Hiermee creëren we een markt voor transport en opslag van CO2. Vanaf begin 2025 verschepen we de eerste tonnen CO2 van Nederland naar Noorwegen. Dit zal aantonen dat ‘Carbon Capture and Storage (CCS)’ een belangrijk klimaatinstrument voor Europa is”, zegt Børre Jacobsen, Managing Director van Northern Lights.

Veilige en bewezen afvang, transport en opslag van CO2

Northern Lights is het transport- en opslaggedeelte van het Longship-project, dat voor 80% gefinancierd wordt door de Noorse overheid. Voortbouwend op meer dan 20 jaar offshore CO2-opslag in Noorwegen, heeft de overheid nauw samengewerkt met Noorse industriële uitstoters en Northern Lights om 's werelds eerste ‘Open Access CCS-model’ te creëren. Als onderdeel van de financiering heeft de regering bepaald dat Northern Lights een commercieel bedrijfsmodel moet ontwikkelen en haar service aan de rest van Europa moet aanbieden.

Het Longship-model laat zien dat CCS haalbaar, veilig en kosteneffectief is. Het heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van een commercieel model en een markt om het te ondersteunen. Longship biedt Noorse bedrijven en serviceproviders een platform om te innoveren, gebruik te maken van ervaring, ‘first-mover’-voordeel en aanzienlijke offshore-opslagcapaciteit. Tevens biedt het de Europese industrie een cruciale optie voor het koolstofvrij maken en oplossingen om na te maken.

Over Northern Lights

Northern Lights ontwikkelt een open en flexibele infrastructuur om CO2 van industriële uitstoters per schip naar een ontvangstterminal in het westen van Noorwegen te transporteren voor tussentijdse opslag. Daarna wordt het per pijpleiding getransporteerd voor permanente opslag in een geologisch reservoir 2.600 meter onder de zeebodem. De operaties zullen naar verwachting in 2024 van start gaan. De faciliteiten zijn in aanbouw en zullen Northern Lights in staat stellen een veilige en betrouwbare verzend- en opslagservice te bieden aan industriële uitstoters uit heel Europa. Met toenemende belangstelling van industriële sectoren in Europa, zal extra transport- en opslagcapaciteit worden ontwikkeld naarmate de vraag groeit. Northern Lights JV DA is een geregistreerde, opgerichte General Partnership with Shared Liability (DA) die in gelijke mate eigendom is van Equinor, Shell en TotalEnergies. www.norlights.com

Over Yara

Yara ontwikkelt kennis om de wereld op verantwoorde wijze te voeden en de planeet te beschermen. Ter ondersteuning van onze visie van een wereld zonder honger en een gerespecteerde planeet, streven we een strategie na van duurzame waardegroei, bevordering van klimaatvriendelijke gewasvoeding en emissievrije energieoplossingen. Yara's ambitie is gericht op het kweken van een natuurpositieve voedseltoekomst die waarde creëert voor onze klanten, aandeelhouders en de samenleving als geheel en zorgt voor een duurzamere voedselwaardeketen.

Om onze ambitie waar te maken, hebben we het voortouw genomen bij het ontwikkelen van digitale landbouwtools voor precisielandbouw en werken we nauw samen met partners in de hele voedselwaardeketen om de efficiëntie en duurzaamheid van voedselproductie te verbeteren. Door onze focus op schone ammoniakproductie willen we de waterstofeconomie mogelijk maken en een groene transitie van scheepvaart, kunstmestproductie en andere energie-intensieve industrieën stimuleren.

Yara, opgericht in 1905 om de opkomende hongersnood in Europa op te lossen, heeft een unieke positie verworven als het enige wereldwijde gewasvoedingsbedrijf in de sector. We hanteren een geïntegreerd bedrijfsmodel met ongeveer 17.000 medewerkers en activiteiten in meer dan 60 landen, met een bewezen staat van dienst van sterke rendementen. In 2021 rapporteerde Yara een omzet van 16,6 miljard dollar. www.yara.com

Over Yara Clean Ammonia (YCA)

Yara ontwikkelt kennis om de wereld op verantwoorde wijze te voeden en de planeet te beschermen. Yara Clean Ammonia is uniek gepositioneerd om de waterstofeconomie mogelijk te maken in een markt die naar verwachting de komende decennia aanzienlijk zal groeien. We streven ernaar onze leidende wereldwijde positie als 's werelds grootste ammoniakdistributeur aanzienlijk te versterken, de groene en blauwe waardeketens te ontsluiten en de ontwikkeling van schone ammoniak wereldwijd te stimuleren.

Voortbouwend op Yara's leidende ervaring in de wereldwijde productie, logistiek en handel van ammoniak, werkt Yara Clean Ammonia aan het benutten van groeimogelijkheden in emissiearme brandstof voor scheepvaart en energie, koolstofvrije voedselproductie en ammoniak voor industriële toepassingen.

Yara Clean Ammonia exploiteert het grootste wereldwijde ammoniaknetwerk met 12 schepen en heeft via Yara toegang tot 18 ammoniakterminals en meerdere ammoniakproductie- en -verbruikslocaties over de hele wereld. De omzet en EBITDA voor de laatste 12 maanden bedroegen respectievelijk USD 3.638 miljoen en USD 172 miljoen per Q2 2022. Yara Clean Ammonia heeft haar hoofdkantoor in Oslo, Noorwegen. www.yaracleanammonia.com