Marktupdate: stabilisatie gasprijzen, productie gaat door

Productiebeperkingen of zelfs het sluiten van fabrieken vanwege de hoge gasprijzen bracht de afgelopen weken onrust in de sector. Hoge prijzen voor meststoffen en beschikbaarheid zijn actuele thema’s. Ook Yara is niet immuun voor de globale marktinvloeden, maar produceert in Vlaardingen op gebruikelijk niveau de YaraTera SUBSTRAFEED meststoffen.

Productie salpeterzuur gaat gewoon door

Stikstofhoudende producten als Reduktan40A en salpeterzuur worden door Yara zelf geproduceerd. Salpeterzuur wordt niet alleen als meststof gebruikt, maar dient ook als belangrijke grondstof voor veel van de vloeibare YaraTera SUBSTRAFEED meststoffen. Stikstof is het belangrijkste element voor de groei van de plant en is ook qua hoeveelheid de meest gebruikte grondstof. Belangrijk dus dat de productie hiervan gewoon doorgaat, wat in Vlaardingen ook het geval is.

Beperkingen Yara fabriek in Sluiskil

Bij diverse fabrieken is er echter wel spraken van beperkingen of sluitingen; zowel fabrieken van Yara als andere faciliteiten. Zoals wij eerder in dit artikel voor de akkerbouw schreven, vinden er in Sluiskil beperkingen plaats voor de productie van ammoniak. Dit is hoofdzakelijk het geval omdat met de huidige gasprijzen het importeren van ammoniak economisch meer verantwoord is dan de ammoniak (NH3) zelf te produceren.

Naast de ammoniakproductie is een deel van de nitraatproductie gestopt. Het deel dat niet kan draaien op geïmporteerde NH3, maar het merendeel van de eindproducten wordt nog steeds geproduceerd. Zo is in de productie in Vlaardingen, waar onder andere de YaraTera SUBSTRAFEED vloeibare meststoffen worden geproduceerd, helemaal niets veranderd. Yara kan haar klanten dan ook geruststellen met het feit dat er geen reden is om aan te nemen dat er geen of minder meststoffen geleverd kunnen worden aan de glastuinbouw-telers.

Energiekosten van grote invloed op prijzen

Uiteraard hebben de energiekosten invloed op onze prijsvorming. En niet alleen op onze eigen producten, ook de andere macro-elementen fosfor en kalium (in de vorm van fosforzuur en kaliloog), zijn naast salpeterzuur energiebehoeftig bij productie. De gas- c.q. energieprijs heeft dus invloed op de prijsvorming van alle drie de elementen: N, P en K. Het voorspellen van de gas- en energieprijs is nagenoeg onmogelijk en daarmee ook de prijsontwikkeling voor de komende kwartalen. De gasprijs lijkt zich echter nu enigszins te stabiliseren, maar er is vrees voor hogere prijzen op de langere termijn. Politieke keuzes en al dan niet een strenge winter hebben hier invloed op.

Daarnaast zijn salpeterzuur, fosforzuur en kaliloog ook chemische producten die verhandeld worden en zo heeft ook de wereldmarkt invloed op de toekomstige prijsvorming. Ondanks die onzekerheden stellen wij als Yara alles op alles om te zorgen dat YaraTera SUBSTRAFEED voor u beschikbaar blijft tegen zo laag mogelijke kosten.

Ga in gesprek met Yara

Graag zijn wij bereid om u een bezoek te brengen en met u het gesprek aan te gaan over onze uitdagingen voor u en uw mogelijkheden. Geïnteresseerd ? Laat het ons weten, schrijf u in en wij nemen contact met u op voor een gesprek. Stuur hiervoor een mail naar yarabenelux@yara.com.