Al snel gebrek aan kali

Kijk voor de aardigheid eens op de uitslagformulieren van het bodem- en graskuilonderzoek. Kali is een element waar niet altijd naar gekeken wordt. Bij zwaardere maaisnedes is na de eerste twee snedes de onttrekking vaak al hoger dan de hoeveelheid Kali die met drijfmest wordt gegeven. Dit wordt veroorzaakt omdat er door de gebruiksnormen minder drijfmest wordt gegeven en door de lagere gehalten aan Kali in de drijfmest. De onderstaande figuur laat dat zien.

Al snel gebrek aan kali - grafiek.png

Figuur 1: Kali-onttrekking en Kali-balans grasland (bron: Eurofins)


Belang van Kali

Kali is erg belangrijk voor

  • waterhouding in de grasplant,
  • het transport van voedingsstoffen van wortel naar blad,
  • sterke groei en een gezond blad.

Met name in droge periodes kan een gebrek aan Kali de groei van gras sterk beperken. Omdat Kali makkelijk uitspoelt, is de kans op Kali-gebrek later in het seizoen vrij groot. We hebben immers steeds vaker te maken met zware regenval. Reden genoeg om te controleren hoe het met de bodemvoorraad Kali staat.

Uitrekenen van een eventueel tekort

Een hulpmiddel is de Yara GrassN-app. Deze app geeft naast een perceelsspecifiek stikstofadvies ook advies op Kali. De app berekent op basis van door u ingevoerde gegevens, weersomstandigheden en gewenste opbrengst voor elk perceel een advies. De Yara GrassN-app is gratis. Klik hier om de app te proberen.

 

Aanvullen Kali op grasland

Indien ook een stikstofgift aan de orde is, is aanvullen met de YaraMila NK 16+0+30 een zeer verstandige optie. De verhouding Stikstof-Kali zorgt er voor dat u niet te veel Kali geeft. Daarnaast is door de hoge korrelkwaliteit de strooibaarheid heel goed. U weet zeker dat de juiste hoeveelheid op de juiste plek komt.