Vloeibaar en korrel nader bekeken

Iedereen is altijd op zoek naar iets nieuws. Een nieuwe trekker, schudder, hark of ploeg. Ook op het gebied van bemesten wil men vernieuwen. Jarenlang werd er alleen bemest met drijfmest en kunstmest in korrelvorm. Ook daar zijn veel nieuwe ontwikkelingen. Vloeibaar is één van die nieuwe ontwikkelingen.

Vloeibaar en korrel nader bekeken PI.jpg

Het gebruik van vloeibare meststoffen heeft een aantal voordelen. Door de groei van de bedrijven is het uitbesteden van bemesting aan de loonwerker een mooie besparing op arbeid. Deze komen dan met de veldspuit of spaakwielbemester de bemesting uitvoeren. Qua verdeling en precisiebemesting heeft de veldspuit het beter voor elkaar dan de spaakwielbemester. Vaak zijn de meststoffen die gebruikt worden reststromen uit industriële productieprocessen. Ze zijn over het algemeen goedkoper per kg N en zodoende zijn boeren over het algemeen wel gecharmeerd van deze manier van bemesten.

Maar er zijn ook nadelen. Bij vloeibare bemesting is er meer kans op verbranding van het gras. En treedt er sneller verzuring van de bodem op. Wat opname van elementen weer bemoeilijkt. De loonwerker kan natuurlijk niet overal tegelijk zijn en er zijn ook momenten dat het beter is om niet te spuiten. Maar door de werkdruk zal er toch doorgewerkt moeten worden.

Vaak zijn de machines voor vloeibare meststoffen zwaar en zodoende op de wat moeilijkere gronden in het voorjaar niet vroeg inzetbaar. Ook zijn de gebruikte meststoffen vaak op basis van ureum wat onder minder goede omstandigheden kan leiden tot wel 25 % verlies aan stikstof. Qua verdeling van korrel ten opzichte van spaakwiel scoort de korrel beter. Uit NMI informatie valt af te leiden dat vloeibaar kan maar korrelbemesting minder risico’s met zich mee brengt en vaak een beter resultaat geeft. Door de doorontwikkeling van de kunstmeststrooiers is het tegenwoordig heel goed mogelijk om ook zeer nauwkeurig te bemesten. Met behulp van gps, taakkaarten en de juiste strooier die een stuk lichter is dan de bemestingmachines voor vloeibare meststoffen, kun je met de ‘ouderwetse’ korrels een heel goed en vooral betrouwbaar resultaat halen.

Theo Courtz
Theo Courtz
Agronomisch adviseur Nederland & België