Misverstanden over KAS en ureum

Als Yara merken we dat er verwarring is in de markt over de verschillen in CO2 uitstoot van kalkammonsalpeter en ureum. Met de huidige stand van de techniek komt het er op neer dat er geen verschil is. Graag leggen we dat in dit artikel uit.

CO2 uitstoot is gelijk

Om een product goed te kunnen beoordelen op CO2 emissie is het van belang om de hele ‘levenscyclus’ van een product mee te nemen. Dus we kijken naar productie en gebruik. In het productieproces van kalkammonsalpeter wordt meer CO2 uitgestoten dan bij de productie van ureum. In ureum (CO(NH2)2) zit namelijk CO2 gebonden. Deze CO2 komt echter wel direct bij gebruik vrij. Er zit daarom geen verschil in CO2 uitstoot tussen kalkammonsalpeter en ureum. Het toevoegen van ureaseremmer aan de ureum heeft geen effect op de uiteindelijke uitstoot. In onderstaande grafiek is weergegeven hoe de Carbon Footprint van kalkammonsalpeter en ureum zijn.

Vergelijk CO2 uitstoot KAS en ureum.png


Wel verschil in stikstofverlies

We kiezen bij Yara voor ammonium-nitraat meststoffen in verband met het direct opneembare nitraat en het ammonium wat niet uitspoelt. Van dit ammonium is een gedeelte opneembaar door de plant. De rest wordt nog omgezet naar nitraat. Het verschil met ureum is, dat daar nog een extra stap nodig is. Ureum moet eerst nog omgezet worden naar ammonium en hierna naar nitraat. Bij deze extra omzetting ontstaan extra verliezen. De grootste verliezen bij ureum ontstaan door ammoniak (NH3) vervluchtiging.

In dit filmpje vindt u een uitgebreide uitleg over ammonium-nitraat (KAS) en ureum.