Sturen op ruweiwitgehalte met de Grass N app

Dit najaar wordt eiwit uit gras in Nederland nog belangrijker. De beperking op eiwit uit krachtvoer zorgt daarvoor. Een belangrijke manier om te sturen om te sturen, is het slim plannen van drijfmest- en kunstmestgiften. Een handig hulpmiddel daarbij is de Yara GrassN app, waarmee het effect op het ruweiwitgehalte direct is te zien.

Hoewel de eiwitbeperking op krachtvoer in België niet aan de orde is, kan de Belgische landbouwbouwer wel gebruik maken van de GrassN app en daarmee optimaal de beschikbare stikstof benutten. 

Zit er nog stikstofvoorraad in uw bodem? 

Het mooie van de GrassN app is, dat de het weer van afgelopen tijd, de zwaarte van de laatste snede(s) mee worden genomen in de berekeningen.”, aldus Theo Courtz, graslandspecialist bij Yara Benelux. Wat er aan stikstof is opgebracht, maar ook wat er is onttrokken bepaalt wat u als veehouder kunt doen de komende tijd.  

Door de droogte is de zwaarte van de eerste snede beperkt geweest. Veehouders die langer gewacht hebben, hebben weliswaar een goede eerste snede, maar zullen om het schietmoment voor te zijn een beperktere tweede snede hebben. In beide gevallen blijft er stikstof achter in de bodem voor een volgende snede. Met de GrassN app kunt u daar een inschatting van maken en in de app variëren met de verschillende giften (kunst- en drijfmest). Nu minder strooien geeft later in het seizoen ruimte, waarmee het ruweiwitgehalte op dat moment kan worden beïnvloed.  

Gras n app.jpg

Welke eiwitniveau past bij uw bedrijf? 

Het zal best even zoeken zijn naar een optimaal resultaat. Veel factoren beïnvloeden namelijk het ruweiwitgehalte. Ten eerste is dit grondsoort afhankelijk. Voor zandgrond is deze hoger ten opzichte van klei en veen.  

Ook ligt het eraan of je wel of geen beweiding toepast. Bij veel beweiden is het logisch dat je gemiddeld een iets lager ruweiwit nodig hebt in je gras dan als je koeien het hele jaar binnen staan. Dit jaar is het belang gegroeid door de nieuwe wetgeving om ook in de overige snedes te gaan berekenen. Dus door nu te sturen bij de tweede snede kun je extra kunstmest of drijfmest doorschuiven naar latere snedes om ook hier het gewenste ruweiwitgehalte te halen. 

 

Yara GrassN app een handig en gratis hulpmiddel 

Welk eiwitniveau je ook nastreeft, gebruik hierbij de GrassN-app als hulpmiddel. Deze app geeft aan wat je ruweiwitgehalte zal gaan worden bij de voorgenomen en reeds uitgevoerde bemesting van je grasland. Door meer of minder drijf- en/of kunstmest in te zetten kun je zien of je het ruweiwitgehalte haalt wat je nastreeft. 

Deze app is onderbouwd met 30 jaar onderzoek van het NMI. De belangrijkste zaken waar rekening mee wordt gehouden zijn grondsoort, het weer, stikstofmineralisatie in de bodem en een aantal andere belangrijke elementen zoals zwavel en kalium. Ga voor een check naar www.yara.nl/grassn.