Misverstanden over KAS en ureum

KAS en ureum worden vaak met elkaar vergeleken. Er wordt beweerd dat er veel verschillen zitten tussen kalkammonsalpeter en ureum als het gaat om CO² uitstoot. Met de huidige is er praktisch geen verschil, want in de toekomst is KAS CO² neutraal.

CO²-uitstoot is vergelijkbaar binnen Europa

Om een product goed te kunnen beoordelen op CO²-emissie is het van belang om de hele ‘levenscyclus’ van een product mee te nemen. Dus we kijken naar productie én gebruik. In het productieproces van kalkammonsalpeter wordt iets meer CO² uitgestoten dan bij de productie van ureum. In ureum (CO(NH2)2) zit namelijk CO² gebonden. Deze CO² komt echter wel direct bij gebruik vrij. Er zit daarom weining verschil in CO² uitstoot tussen kalkammonsalpeter en ureum.

Productie van ureum elders in de wereld dan in West-Europa geeft meer CO² uitstoot ten opzichte van de productie van KAS in West-Europa. De fabrieken zijn in West-Europa de modernste van de wereld. Sinds de jaren ’90 is de CO²-uitstoot van de Yara fabrieken gehalveerd.

Het toevoegen van ureaseremmer aan ureum heeft geen effect op de uiteindelijke uitstoot. In onderstaande grafiek is weergegeven hoe de Carbon Footprint van kalkamonsalpeter en ureum zijn.

Wel verschil in stikstofverlies

We kiezen bij Yara voor ammonium-nitraat meststoffen in verband met het direct opneembare nitraat en het ammonium wat niet uitspoelt. Van dit ammonium is een gedeelte opneembaar door de plant. De rest wordt nog omgezet naar nitraat. Het verschil met ureum is, dat daar nog een extra stap nodig is. Ureum moet eerst nog omgezet worden naar ammonium en hierna naar nitraat. Bij deze extra omzetting ontstaan extra verliezen. De grootste verliezen bij ureum ontstaan door ammoniak (NH3) vervluchtiging.

In dit filmpje vindt u een uitgebreide uitleg over ammonium-nitraat (KAS) en ureum.

In de toekomst is KAS CO²-neutraal

In de toekomst zal dat anders zijn. Een productieproces in een fabriek is eenvoudiger te optimaliseren dan het proces wat op het veld plaats vindt. Yara werkt hard aan de ontwikkeling van groene ammonia. Groene ammonia is een CO² neutraal product (zie artikel over Farmers Event te Mechelen).