Kijk vast naar de tweede gift met de Yara GrassN app 2.0

Hoewel nog lang niet iedereen aan de eerste snede begonnen is, is het goed vast na te denken over de stikstofgift voor de tweede snede. In dit artikel laten we u zien hoe de gratis Yara GrassN app 2.0 u daarbij kunt helpen.

Bereken de optimale gift

Het advies van de Yara GrassN app voor de tweede gift wordt gebaseerd op wat er in de eerste snede is gebeurd. Door de drijfmestgift, kunstmestgift, geschatte opbrengst en maaidatum in te vullen berekent de Yara GrassN app 2.0 voor u de optimale gift. Dit wordt niet alleen berekend voor de tweede snede maar ook voor de daaropvolgende snedes. Met de verdeling van de giften wordt rekening gehouden met wat er wettelijk is toegestaan.

Koud voorjaar, kleinere gift?

In de situatie dat u een lagere opbrengst realiseert voor de eerste snede door het koudere voorjaar, is het waarschijnlijk dat de Yara GrassN app u een lagere gift adviseert voor de tweede snede. Door hier goed naar te kijken, maakt u optimaal gebruik van de beschikbare stikstof zonder opbrengst te laten liggen.

Hieronder ziet u de gegevens van een voorbeeld perceel.

Invullen gegevens eerste snede

Oogstdatum invullen

 

Advies voor verdere giften op basis van realiseerde opbrengsten, giften en weersomstandigheden. Het advies wordt aangepast voor het doel maaien, weiden, lichte en zware snedes.

De geadviseerde mestverdeling wordt vertaald naar een concreet productadvies.

Wat is de Yara GrassN app 2.0?

De Yara GrassN app 2.0 geeft bemestingsadvies over de hoogte en het optimale moment van de stikstofgift op basis van de verwachte grasgroei- en kwaliteit. Daarnaast laat de Yara GrassN app de 'grasgroeipluim' zien. Hiermee heeft u elke dag inzicht in de bijgroei van drogestof en de RE-ontwikkeling. De Yara GrassN app 2.0 is gebaseerd op alle Nederlandse grasland onderzoeken sinds WOII. 55.000 datapunten gecombineerd met machine learning zorgen voor een robuust model dat de melkveehouder helpt in de ondersteuning van beslissingen rondom graslandbeheer.