Optimale stikstofbenutting de rest van het seizoen, maar hoe dan..?

Ongeveer twee derde van de beschikbare stikstof gebruiksruimte is toepast op grasland. Hoeveel ruimte u op uw bedrijf per hectare over heeft kunt berekenen met behulp van de Yara GrassN app.

Hieronder ziet u hoe de GrassN app dat presenteert.

Fictief voorbeeld van hoe de gebruiksruimte in kaart wordt gebracht door de Yara GrassN app

Met hetzelfde gemak kunt u als melkveehouder bepalen hoe u deze ruimte wilt gebruiken. De Yara GrassN app geeft een voorzet, die u zelf aan kunt passen. Op basis van de door u ingevoerde gegevens (ook opbrengst en kwaliteit) voorspelt de GrassN app het uiteindelijke resultaat. Naast het resultaat geeft de GrassN app het aantal dagen tot de volgende snede.

Als u uw percelen heeft ingedeeld in blokken, kunt met de GrassN app vooraf bepalen waar u het meeste rendement kunt halen.

Invloed van droogte

Daarnaast kunt ook ervoor kiezen pas later in het seizoen de resterende gebruiksruimte in te zetten. De GrassN app ondersteunt daarbij door nauwkeurig in te schatten wat de nog beschikbare N is de komende tijd. Na bijvoorbeeld een droge periode zal de GrassN app een lager stikstofadvies geven, omdat er nog stikstof in de bodem zit. Op basis van uw eigen doelstelling en specifieke perceelsomstandigheden benut u uw stikstof optimaal.

Adviseur kijkt mee met de GrassN app

Vraag uw adviseur mee te kijken met de GrassN app. Uw adviseur weet lokaal goed wat er speelt en weegt dat mee in het bemestingsadvies dat u gedurende het seizoen krijgt. Tegelijk weet iedereen dat de lokale omstandigheden ook erg kunnen variëren door bijvoorbeeld neerslagverschillen, maar ook bedrijfsspecifieke doelstellingen. De GrassN app neemt dit mee in de berekening. Door dit samen met uw adviseur te bespreken, komt u voor uw bedrijf tot het meest optimale advies.

Uw adviseur zou zelfs via zijn computer of laptop mee kunnen kijken hoe het gras bij u op het bedrijf zich ontwikkelt. Een afgepast en actueel advies is dan snel gegeven.

Wat is de Yara GrassN app 2.0?

De Yara GrassN app 2.0 geeft bemestingsadvies over de hoogte en het optimale moment van de stikstofgift op basis van de verwachte grasgroei- en kwaliteit. Daarnaast laat de Yara GrassN app de 'grasgroeipluim' zien. Hiermee heeft u elke dag inzicht in de bijgroei van drogestof en de RE-ontwikkeling. De Yara GrassN app 2.0 is gebaseerd op alle Nederlandse grasland onderzoeken sinds WOII. 60.000 datapunten gecombineerd met machine learning zorgen voor een robuust model dat de melkveehouder helpt in de ondersteuning van beslissingen rondom graslandbeheer.

Voorbeeld van een grasgroeipluim voor de derde snede