PODCAST | Planning van de eerste gift

Theo Courtz (Yara Benelux) en Tom Niehof (Barenbrug) bespreken wat de beste planning is voor kunstmeststrooien, doorzaaien en onkruidbestrijding. Tevens is er aandacht voor de de YaraGrassN app.