PODCAST | Is het toepassen van kunstmest nog wel rendabel?

De oorlog in Oekraïne heeft een groot effect op veel mensenlevens en dus ook op de voedselvoorziening. Welke effecten spelen er op het moment? Wat voor invloed heeft de oorlog op de prijzen? En kan kunstmest strooien dan nog wel uit? Theo Courtz, graslandspecialist bij Yara gaat er dieper op in.