PODCAST | Blik op 2023: stikstofefficiëntie en plantversterking

Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Een blik in de glazen bol doen is lastig en wat de politiek gaat doen is al helemaal moeilijk te voorspellen. Pieter de Prycker en Theo Courtz spreken met Martin de Vries in de nieuwste Yara-podcast hun verwachtingen voor 2023 uit.

Ze stippen de huidige wet- en regelgeving in België en Nederland aan, maar kijken ook vooral naar wat we op gebied van bemesting kunnen verwachten in de akkerbouw en melkveehouderij.

Naar verwachting gaat 2023 een interessant jaar worden. YaraMila Mais Pro als complete bemesting voor mais is één van de speerpunten. Maar er zijn ook hoge verwachtingen van YaraBela Sulfan Bor, de nieuwe korrelmeststof voor suikerbieten. En ook de biostimulant YaraVita Actisil en YaraVita Biotrac als bladmeststof zijn producten die interessant zijn, terwijl er in de Benelux ook meer aandacht komt voor YaraVita Thiotrac, een stikstofzwavelverbinding die voor veel akkerbouwers geschikt is. En uiteraard stippen Pieter en Theo nog de verwachte toename van BigBag-gebruik aan. Want immers goed verpakken betekent minder verlies en als we toch steeds zuiniger moeten zijn op ons meststoffen, dan is dat met het gebruik van BigBags makkelijk verdiend.