Kloppen die voorspellingen van de GrassN app wel?

Sinds de start van het seizoen houden we door heel Nederland op vijf percelen de grasgroei aan de hand van de GrassN app bij. Deze geeft naast het optimale strooimoment en de grasgroei ook het optimale maaimoment aan. Hoe dicht ligt het verwachte maaimoment bij het daadwerkelijke maaimoment?

GrassN app als digitale adviseur

Yara’s GrassN app 3.0 is een toegankelijke en gratis digitale tool voor het beheer van de totale bemestingsstrategie voor grasland op basis actuele en perceelsspecifieke informatie. Op basis van historisch gemeten data in combinatie met actuele en voorspelde weerdata helpt het de melkveehouder om onder andere de optimale strooi- en maaimomenten te bepalen. Gaat de app daarmee direct de concurrentie aan met het gezonde verstand van de boer? Nee. Het is een adviestool die helpt bij het nemen van de beslissing. Een rondje langs de velden laat dan ook zien dat de app het vaak bij het rechte eind heeft.

Grasgroei updates door het hele land

Sinds het begin van het seizoen houdt Yara op verschillende percelen de grasgroei bij. Via deze pagina zijn de locaties en de data makkelijk bij te houden. Op de volgende plekken wordt er gemeten:

  • Rasquert (Groningen)
  • Gasselternijveen (Drenthe)
  • Ommen (Overijssel)
  • Bergeijk (Noord-Brabant)
  • Bodegraven (Zuid-Holland)

‘Zonder uitzonderingen exacte voorspelling’

Sales Agronomist Theo Courtz geeft zijn beschouwing over wat hij heeft zien gebeuren op de percelen door het land. ‘De voorspellingen met de GrassN app kloppen over het algemeen prima. Wel zien we, zoals elk seizoen uitzonderingen. Een opvallend punt is de stoppels op het land; uit gras groeit namelijk gras.’ In Bodegraven was dit goed te zien, geeft Theo aan. ‘In Bodegraven hebben smienten het gras in het voorjaar bijna volledig weggevreten. Hierdoor merk je dat het voorspelde niveau aan drogestof pas later bereikt wordt.’ Eenzelfde effect kan mogelijk zijn als het gras langer of korter de winter in gaat. In Rasquert is het niveau drogestof ook anders dan verwacht. ‘Hier bevat het gras nog een deel klaver, wat extra stikstof oplevert. Dit leidt tot een hoger drogestof-niveau dan voorspeld.’ Elk seizoen heeft dus zijn eigenaardigheden en uitzonderingen, maar geldt dit dan overal? ‘In Ommen zie je een perceel waar er niet dergelijke bijzonderheden te zien zijn’, vertelt Theo. ‘Daar zie je dan ook dat de voorspellingen van de GrassN prima kloppen’.

Hoe kan je dan de GrassN app het beste gebruiken? ‘Het is en blijft een adviestool die helpt om de juiste beslissing te nemen’ geeft Theo aan. ‘Hij is gratis te gebruiken voor alle melkveehouders in Nederland en België, dus meld je aan en check ‘m regelmatig. Vertrouwen op het boerenverstand is goed, de huidige stand van techniek er aan toevoegen is nóg beter’.

Gratis aanmelden voor de Yara GrassN app

De Yara GrassN app is gratis beschikbaar voor alle melkveehouders in Nederland en België. Klik op onderstaande knop om u direct aan te melden.

Aanmelden