Gebruiksnormen beschikbaar in de Yara GrassN app

De Yara GrassN app is dit seizoen flink vernieuwd en blijft zich ontwikkelen. De gebruiksnormen zijn nu ook verwerkt in deze beslissingsondersteunende app voor de bemesting van grasland. Zowel voor stikstof en fosfaat geeft de app duidelijk aan waar de grens ligt. Dit is grondsoort-afhankelijk.

Bekijk de Yara GrassN app 3.0

Naast een landbouwkundig optimale bemesting moet een melkveehouder ook rekening houden met de gebruiksnormen. In de laatste update van de Yara GrassN app zijn die twee zaken gecombineerd. Hierdoor wordt het mogelijk om stikstof- en fosfaatgiften optimaal over het seizoen te verdelen.

Hieronder is een voorbeeld van een perceel te zien, waarbij de gebruiksnorm voor de totale stikstofgft is bereikt. Ook is te zien hoeveel stikstof afkomstig is uit drijfmest. Omdat ook aan fosfaat een plafond verbonden is, is deze ook weergegeven in de grafiek.

Screenshot GrassN.png

De gerealiseerde giften worden ingevoerd in de Yara GrassN app (donkergroene balk). De rode streep geeft de gebruiksnorm aan. Op basis van het landbouwkundige advies van de Yara GrassN app (lichtgroen), blijkt hoeveel ruimte er over zou zijn, als u het advies opvolgt. Verder zal de app geen advies geven dat leidt tot een overschrijding van de gebruiksnormen.

Wat kan de Yara GrassN nog meer voor u doen?

De app helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen voor het toepassen van drijfmest en minerale mest, alsook het bepalen van de optimale maaimomenten. Zo geeft de app inzicht in het optimale strooimoment voor de eerste gift (moment en hoeveelheid), krijgt u inzicht in uw stikstofefficiëntie en laat de app de grasgroei zien. Dit zijn de voordelen op een rijtje:

 • Overzicht van uw bemesting op grasland en inzicht per perceel
 • Optimale strooimoment voor de eerste gift
 • Optimale benutting van uw stikstofruimte
 • Inzicht de stikstofefficiëntie
 • Inzicht in de bijgroei en ontwikkeling van het ruw eiwit en daardoor
 • Inzicht in het optimale maaimoment op basis van uw eigen doelstellingen

Yara’s GrassN app 3.0 is perceelsspecifiek. Er wordt gebruik gemaakt van het lokale weer van de afgelopen twee weken en de lokale weersvoorspelling. U bepaalt zelf het opbrengstdoel; de gift en timing worden daarop afgestemd.

Direct de Yara GrassN app gebruiken

Hoe werkt de Yara GrassN app 3.0?

De Yara GrassN app geeft een perceelspecifiek advies. Het adviesmodel is gebaseerd op ‘machine learning’ gebruikt de volgende gegevens om tot het beste advies te komen:

 • Weer van de afgelopen weken*
 • 10-daagse weersverwachting*
 • Grondsoort*
 • Bodemvruchtbaarheid (organische stof)*
 • Streefwaarden grasproductie en ruw eiwit
 • Geplande en gerealiseerde mestgift
 • Geplande en gerealiseerde kunstmestgift

De meeste van deze gegevens zijn automatisch beschikbaar zodra u het betreffende perceel aanwijst op de kaart. Waar nodig kunt u de gegevens aanpassen om zo uw perceel exact in kaart te hebben. Uw maakt de input voor het model compleet door uw eigen opbrengstdoel in te voeren.

*Uw locatie wordt gebruikt om het dichtstbijzijnde weerstation en de bodemeigenschappen te bepalen. De bodemeigenschappen kunt u eventueel aanpassen aan eigen analyseresultaten.

Eerste snede

Uitgangspunt is een stikstofjaargift die in overeenstemming is met de stikstofgebruiksnormen. Op basis hiervan, het naleverend vermogen (NLV) en de zwaarte van de snede wordt het advies conform de bemestingsadviesbasis vastgesteld. Dit advies wordt gecorrigeerd met het weer (temperatuur) dat van invloed is op de N-mineralisatie uit bodemorganische stof en mest. Dit alles leidt tot een advies voor een optimaal bemestingsmoment en -hoeveelheid.

Bekijk de Yara GrassN app