Opvallende duurzaamheidsfocus bij de Werktuigendagen in Oudenaarde

Tijdens het recente bezoek aan de Werktuigendagen in Oudenaarde viel op dat het thema duurzaamheid veel aandacht kreeg. Namens Yara sloten we hier graag op aan, gezien de aanzienlijke investeringen in CO²-neutrale minerale meststoffen.

In de afgelopen jaren is hier veel in geïnvesteerd en ook in de komende jaren is er de intentie om deze inspanningen te intensiveren. Verder kwam ook het strategische inkoopbeleid van landbouwers op het evenement te pas.

Voorraden niet gevuld, prijzen gaan omhoog

Tijdens de beurs viel op dat veel landbouwbedrijven momenteel nog geen strategische voorraad meststoffen hebben voor het aankomende seizoen, in de hoop dat de prijzen nog verder zullen dalen. Echter wijzen de prognoses eerder op prijsstijgingen, met name voor ureum, wat ook invloed heeft op de prijzen van KAS (kalkammonsalpeter). Bovendien dient men rekening te houden met de aardgasprijzen, aangezien dit een belangrijke grondstof is voor de productie van stikstofhoudende meststoffen, en deze prijzen doorgaans stijgen tijdens de wintermaanden.

Om deze onzekerheden te beheren en risico's te minimaliseren, wordt een gespreid inkoopbeleid aanbevolen. Het gebruik van meststoffen in big bags is merkbaar in opkomst vanwege de voordelen die ze bieden, met name het behoud van korrelkwaliteit. Big bags die door Yara worden geproduceerd, staan bekend om hun zuiverheid en bevatten geen gebroken korrels of stof, herkenbaar aan het Yara-logo op de big bag.

Zwavel steeds meer in gebruik

Ook krijgt het gebruik van zwavel in het bemestingsschema steeds meer aandacht. Het is van belang om te kiezen voor kwalitatieve korrels waarbij elke korrel alle voedingselementen bevat (N, S). In het geval van YaraBela Sulfan (24%N, 18%SO3) bevat elke korrel alle voedingselementen en hebben ze dezelfde afmetingen, wat zorgt voor een homogeen strooibeeld. Dit in tegenstelling tot blends, waarbij verschillende korrelgroottes leiden tot een heterogeen strooibeeld en een bijna onmogelijke afstelling van de meststofstrooier.

Vraag nu een persoonlijk aanbod voor uw meststoffen aan via de link www.yara.nl/offerte, of klik op onderstaande knop.

Offerte aanvragen