Marksituatie meststoffen: stilte voor de storm?

Nu de meeste veldwerkzaamheden klaar zijn, wordt tijd om vooruit te kijken naar het komende seizoen; ook wat betreft minerale stikstofmeststoffen.

Vergeleken met deze tijd ten opzichte van vorig jaar zijn de prijzen op een zeer acceptabel niveau. Het lijkt dan ook een goed moment om voorinkoop te overwegen. De markt is na het groeiseizoen nu nog rustig te noemen. Wetende dat India nog grote tenders uit zal zetten, is het wachten op prijsontwikkelingen op de wereldmarkt naarmate het seizoen vordert. Dit zal zeker z’n weerslag hebben op België en Nederland. U kunt nu rechtstreeks een offerte voor stikstofmeststoffen bij Yara aanvragen via onderstaande knop.

Offerte aanvragen

Gasprijs beïnvloedt de prijs van minerale meststoffen

Het is essentieel om ook de gasprijzen in overweging te nemen, aangezien deze de prijstrends van stikstofmeststoffen indirect kunnen beïnvloeden. Ondanks lichte schommelingen vertoont de gasmarkt momenteel een tendens naar stabiliteit. Hoe zich dat ontwikkelt zal van de naderende winter afhangen. Tevens zijn er politieke ontwikkelingen in de wereld die invloed kunnen gaan uitoefenen op de prijs.

Kies voor zekerheid; spreid aankopen over seizoen

Experts van Yara adviseren boeren om de huidige marktsituatie in overweging te nemen en tijdig actie te ondernemen. Het is raadzaam om de eerste fase van meststoffenaankopen nu te overwegen, om beter voorbereid te zijn op mogelijke marktfluctuaties. Het advies blijft om aankopen van meststoffen te spreiden; een derde in het najaar, een derde in het voorjaar en een derde in de zomer.

Offerte aanvragen