Een goede start in twee stappen: vraag uw maisbemestingspakket aan

Een succesvolle maisoogst begint bij een goede start van het seizoen. Een goede start betekent meer groeidagen en dus een hogere kans op een goede opbrengst en kwaliteit. Hierin zijn twee stappen te onderscheiden, namelijk (1) het moment van zaaien en (2) het moment van onkruidbestrijding.

Yara heeft speciaal hiervoor maisbemestingpakketten samengesteld, waarmee u uw mais een optimale start bezorgt. Na het lezen van dit artikel kunt u via deze link een offerte aanvragen. Kiest u voor een korrel- en bladmeststof voor minimaal 15 hectare, dan krijgt uit voor 3 hectare (10 liter) YaraVita bladmeststof cadeau.

Bemestingspakket aanvragen

Bij het zaaien: snelle en langzame stikstof, zwavel en borium

Om de mais gedurende een langere periode een goede start te geven is het aan te bevelen een meststof te gebruiken met zowel ammonium- als nitraatstikstof. Nitraatstikstof is direct beschikbaar en ammoniumstikstof doet er wat langer over om beschikbaar te komen voor de jonge maisplant.

De stikstofefficiëntie kan worden verhoogd door de toevoeging van zwavel. Minder stikstof gaat verloren en door het betere opname heeft de maisplant een betere start.

Het voor mais onmisbare element borium wordt natuurlijk ook in de rijenbemesting meegegeven. Borium geeft een sterkere jeugdgroei, omdat het de wortelontwikkeling en het transport van suiker en calcium stimuleert. Daarnaast bevordert borium in een later stadium kolfzetting en bloei, de basis voor zetmeel in uw kuil.

De onderstaande producten bieden wat u nodig heeft voor een vlotte start van uw mais.

  • YaraBela Sulfan Bor voor bedrijven waar geen fosfaat uit kunstmest kan worden toegepast.
  • YaraMila Mais Pro voor bedrijven waar wel fosfaat uit kunstmest toegepast kan worden met zink als extra stimulans voor de jeugdgroei.

Noot voor de loonwerker: Beide producten zijn makkelijk verzaaibaar. In de praktijk betekent dit nauwelijks verstoppingen en dus geen tijdverlies.

Bij de onkruidbestrijding: een energiegevende of stressverlagende bladmeststof

Het tweede moment om de jeugdgroei een extra stimulans te geven is het moment waarop de herbiciden worden toegepast. Dit is het moment dat maisplanten het behoorlijk moeilijk kunnen hebben. Zo is het wortelstelsel nog beperkt ontwikkeld, heeft de jonge mais juist in die periode last van koude nachten en droge periodes. Tot overmaat van ramp geeft de herbicidetoepassing ook nog een flinke ‘tik’. Daarom is het dat de mais na de onkruidbestrijding vaak even ‘stil staat’. Dit is een verlies van kostbare groeidagen.

Indien u fosfaat als bladbemesting wel mag toepassen is YaraVita Solatrel een goede keuze. Deze bladmeststof geeft de maisplant een echte boost van energie om daarmee een moeilijke periode goed door te komen.

Mag fosfaat als bladbemesting op uw bedrijf niet worden toegepast, dan is YaraVita Biotrac de beste keuze als bladmeststof. Deze biostimulant heeft zich in verschillende proeven bewezen om mais door moeilijke perioden heen te slepen en zo de basis te leggen voor een hogere opbrengst.  De bioactieve verbindingen zijn in dit product gecombineerd met een mix van borium, kalium en zink. Dit maakt de plant aanzienlijk weerbaarder. 

Maisbemestingspakket aanvragen

Via deze link kunt u via de website van Yara een offerte* aanvragen. Kiest u voor een korrel- en bladmeststof voor minimaal 15 hectare, dan krijgt uit voor 3 hectare (10 liter) YaraVita bladmeststof cadeau.

*De offerte wordt uitgebracht door een partner van Yara en niet door Yara zelf.

Offerte aanvragen