Efficiënter maaien en bemesten met vernieuwde Yara GrassN app 3.0

De vernieuwde GrassN app 3.0 van Yara geeft een sterk verbeterde voorspelling van de grasgroei en de ontwikkeling van het ruw eiwit gehalte. Daarmee heeft de veehouder nu een waardevol (en gratis) hulpmiddel om op het juiste moment een snede van de gewenste kwaliteit te oogsten.

‘Zorgen voor een kuil die het beste past bij het bedrijf van de índividuele veehouder’. Dat was het uitgangspunt van meststoffenfabrikant Yara bij de ontwikkeling van de GrassN app 3.0. Veel veehouders kennen de Yara GrassN app al van de voorspelling van het optimale strooimoment voor de eerste kunstmestgift.

Naar de Yara GrassN app

De sterk verbeterde versie 3.0 laat nu ook zien hoe na elke maaibeurt of beweiding de grasgroei en het ruw eiwit gehalte zich ontwikkelen. Het programma houdt daarbij rekening met het historische weer, de weersverwachting, geplande en gerealiseerde (kunst)mestgiften, de zwaarte van geoogste sneden en perceelspecifieke kenmerken als de grondsoort, organische stofgehalte en het N-naleverend vermogen van de grond.

Betere beslissingen

De GrassN app 3.0 presenteert de voorspelde grasgroei en ontwikkeling van het ruw eiwit gehalte in een overzichtelijke grafiek. De veehouder kan in deze grafiek zelf het oogstmoment opzoeken dat de gewenste combinatie van droge stof opbrengst en ruw eiwit gehalte het dichtst benadert. Met de vernieuwde GrassN app 3.0 beschikt de veehouder over een waardevol hulpmiddel bij het nemen van beslissingen rond de ruwvoeroogst.

Zo helpt de app niet alleen bij het plannen van de oogst (en het eventuele inschakelen van de loonwerker) maar heeft de veehouder ook voortschrijdend inzicht in de kwaliteit en de hoeveelheid droge stof van geoogste snedes. Die informatie kan desgewenst als basis dienen voor gerichte aankoop van ander ruwvoer en bijproducten. Ook ondersteunt de app beslissingen over de optimale bemesting voor volgende snedes en geeft de app inzicht in de stikstof efficiëntie.

40 jaar graslandonderzoek

Elke veehouder kan de GrassN app 3.0 gratis en zonder verplichtingen gebruiken. Bij een volgende update van de app komen functies beschikbaar om de stikstofruimte optimaal te benutten. De Yara GrassN app 3.0 is te vinden via de link www.grassn.com

Het model dat ten grondslag ligt aan de GrassN app 3.0 is ontwikkeld door het NMI en gebaseerd op 40 jaar graslandonderzoek. Yara volgt zelf op 5 bedrijven in het land de grasgroei en daaruit blijkt dat voorspelling en realiteit meestal goed overeenkomen. De informatie over de grasgroei op deze bedrijven is vrij toegankelijk via de Yara Gras Update.