Veel energie en weinig stress: het zen-moment voor uw mais

Fysiologisch hebben plant en mens veel dezelfde behoeftes. Want net als de mens is ook de maisplant op uw land gebaat bij veel energie en weinig stress!

Een maisplant gaat echter niet op vakantie dus zal op het land geholpen moeten worden. Bladbemesting met fosfaat en biostimulanten bieden uitkomst.

Koud voorjaar belemmert groei maisplant

Dit jaar hebben we een koud, nat en daardoor laat voorjaar. De jeugdgroei van maïs kan erg beperkt worden door zowel droge als koude omstandigheden. Een slechte start in het voorjaar geeft minder effectieve groeidagen en dus minder opbrengst. Een koud voorjaar zorgt dat met name fosfaat moeilijker beschikbaar is voor de jonge maïsplant.  

YaraVita Solatrel geeft energie aan de plant

Bladbemesting met fosfaat is de beste manier om deze tekorten te verhelpen en zal het gewas helpen een beter wortelstelsel te ontwikkelen ter ondersteuning van de latere groei. YaraVita Solatrel bestaat uit een gebalanceerde, op het gewas afgestemde samenstelling van nutriënten, waaronder fosfaat. Door Solatrel toe te passen in het 4-8 bladstadium voorziet de plant van de nodige energie voor de rest van het seizoen.

Stress beperkt opbrengstpotentieel

Droogte is een vorm van abiotische stress voor een plant. En het gebeurt maar zelden dat een gewas dat stress heeft ervaren zijn maximale opbrengstpotentieel bereikt. Maisplanten hebben mechanismen om dit tot op bepaalde hoogte te compenseren, zoals een mens ook een bepaalde weerstand heeft.

Hiervoor heeft Yara de biostimulant YaraVita Biotrac ontwikkeld. Deze vloeibare formulering op basis van een mengsel van voedingsstoffen en bioactieve bestanddelen (geëxtraheerd uit algen) verlicht het effect van abiotische stressomstandigheden. De formulering van YaraVita Biotrac zet de weerstand van de plant op scherp, waardoor de plant weerbaarder is. Dit draagt het bij aan de hogere kwaliteit en opbrengst van de mais.