Vraag en aanbod weer goede vrienden op de kunstmestmarkt?

Na een nat en koud voorjaar doet de lente eindelijk haar intrede en komen de activiteiten op het land op gang. Inmiddels is er flink wat gras gemaaid en zijn zaai poot- en zaai werkzaamheden gevorderd.

De drukte op het land zorgde ook voor een opleving in de kunstmesthandel voor gebruik in de rest van het seizoen. Wat kunnen we verwachten voor de prijzen in de komende tijd?

Stabiliteit van de gasprijs

De gasprijs is al enkele maanden stabiel en ligt zelfs onder het niveau van een jaar geleden. Dit gecombineerd met koude weersomstandigheden maakte dat er weinig vraag naar kunstmest was in de afgelopen weken. Bemesting voor de eerste snede was al achter de rug, waardoor zowel de markt als de landactiviteiten in slaap waren gesust.

Einde aan prijsdalingen door hoge vraag

De zonnestralen en oplopende temperaturen zette de markt en de boeren weer in actie. Met name de handel leefde erg op en was erg druk om de voorraden voor de rest van het seizoen aan te vullen. De kunstmestprijzen waren ook al een tijdje aan het dalen door een verminderde vraag, daar kwam een abrupt einde aan. Met name meststoffen voor direct gebruik werden ingeslagen, en enkele handelaren keken ook al vooruit naar het nieuwe seizoen. Slim, want spreiden van inkoop is altijd een goed advies en met oplopende levertijden is vooruitkijken geen slecht inzicht.

Prijsstijgingen in zicht?

Vraag en aanbod kennen altijd een haat-liefde verhouding, maar liggen nu weer wat dichter bij elkaar. Prijsstijgingen lijken echter door een extreem toegenomen vraag onvermijdelijk, maar wie zal het zeggen? De geopolitieke instabiliteit door het conflict in Oekraïne blijft onzekerheden bieden, waardoor risico-minimalisatie altijd nog hoog op de agenda staat. Daarom blijf het advies van Yara: blijf uw meststoffen gespreid inkopen en kijk vooruit!