KringloopWijzer: geen verschil (meer) tussen ureum en KAS in CO2-uitstoot

In het streven naar het naleven van de gestelde normen in de Kringloopwijzer werd voorheen een voorkeur uitgesproken voor ureummeststoffen vanwege een lagere CO2-emissie.

Deze lang bestaande situatie is nu eindelijk gecorrigeerd, waardoor de uitstoot van CO2 van ureum-meststoffen en KAS nu ongeveer gelijkligt.

Veranderingen in de KringloopWijzer van 2023

De KringloopWijzer van 2023 onderging enkele veranderingen, vooral met betrekking tot de hoogte van de broeikasgasuitstoot. Deze uitstoot wordt gemeten in CO2-equivalenten, wat inhoudt dat deze eerst berekend moeten worden uit de hoeveel methaan en lachgas die er volgens berekening uitgestoten wordt. Dit wordt vervolgens omgezet via een berekeningsformule naar CO2. Dit wordt aangeduid als de Global Warming Potential (GWP).

De emissies van methaan en lachgas zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld voor alle minerale meststoffen, wat resulteert in aanzienlijk lagere berekende broeikasgasuitstoot in de 2023-versie van de KringloopWijzer. Kort gezegd betekent dit dat de totale uitstoot ongeveer 10% - 20% lager is dan wat werd gerapporteerd in de versie van 2022. Door een grotere daling van de broeikasgassen-uitstoot van KAS ten opzichte van ureumhoudende meststoffen is het resultaat op kringloopwijzer dat KAS nu zelfs licht voordelig scoort ten opzichte van een ureumhoudende meststof.

Toekomstperspectief

Na deze verandering in benadering waarbij ammoniumnitraat (KAS) meststoffen anders worden gewogen, is er altijd ook nog het feit dat bij bemesten met een ureumhoudende meststof er direct CO2 vrijkomt. Dit is niet het geval bij een ammoniumnitraatmeststof. Als hier ook nog oog voor komt zal de waardering voor KAS alleen nog maar stijgen.

Ammoniumnitraat (KAS) meststoffen: minder ammoniak verlies

Dus de keuze voor ammoniumnitraat meststoffen wordt nu aanzienlijk logischer vanwege de lagere ammoniakverliezen en een efficiëntere benutting van de gestrooide hoeveelheid stikstof. Meetresultaten tonen al langer aan dat de verliezen van ammoniak bij bemesting met ureum aanzienlijk hoger liggen dan bij bemesting met ammoniumnitraatmeststof.

Op dit moment is het mogelijk om een offerte aan te vragen bij Yara om op een efficiënte manier het nieuwe seizoen in te gaan. U kunt kiezen uit stikstofmeststoffen van de hoogste kwaliteit, geleverd in Big Bags of bulk. Vraag ze via onderstaande knop aan.

Offerte aanvragen