YaraPlus GrassN: een goede hulp bij het rommelige voorjaar

Door de grote verschillen in neerslag tussen het noorden en het zuiden van de Benelux zien we ook grote verschillen in bemestingsstrategieën.

Daarbij staan ervaring, kennis en gezond verstand bij de melkveehouder vaak centraal. Toch is het gebruik van een digitale tool als YaraPlus GrassN voor veel melkveehouders van toegevoegde waarde.

Direct naar YaraPlus GrassN

Gelijk met minerale meststoffen beginnen?

Is de draagkracht voldoende en is het gras nog niet te lang? Dan is de standaardvolgorde van drijfmest uitrijden en minerale meststof toepassen de beste optie. Bij te lang gras en voldoende draagkracht is het beter eerst een minerale meststof te strooien. Hierna kunt u, zodra het gaat, een lichte snede maaien en direct daarna drijfmest toepassen. Eerst maaien en het gras afvoeren of verhakselen is ook een strategie die op veel plaatsen is uitgevoerd. Dit staat of valt natuurlijk wel met de draagkracht van de zode. Na deze actie kan de drijfmest uitgereden worden zonder versmering van het gras.

Bepaal het optimale strooi- en maaimoment met YaraPlus GrassN

Nu het jaar op veel plekken heel anders verloopt dan in andere jaren is dan kan de hulp van YaraPlus GrassN van grote waarde zijn. In YaraPlus GrassN vult u in wat en wanneer er geoogst en bemest is. Het in maart gemaaide gras kan dan bijvoorbeeld als eerste snede ingegeven worden. Hierna kan de planning doorgaan naar de 2de snede waarbij ook de drijfmestbemesting en minerale meststoffengift ingegeven wordt. In de groeipluim kan dan afgelezen worden wanneer het moment bereikt wordt van het gewenste eiwitgehalte en droge stof opbrengst.    

(tekst gaat door onder foto)

U kunt met GrassN uw eigen specifieke bemestingsstrategie van dit jaar per perceel ingeven. Even de voordelen op een rij:

  • Perceelsspecifiek overzicht van de bemesting op grasland
  • Advies over het optimale strooimoment voor de eerste gift. Het moment van de eerste toepassing beïnvloedt de stikstofefficiëntie.
  • Optimale benutting van de stikstof- en fosfaatruimte
  • Inzicht in de stikstofefficiëntie
  • Inzicht in de bijgroei en ontwikkeling van het ruweiwit
  • Advies over het optimale maaimoment op basis van eigen ingestelde doelstellingen

YaraPlus GrassN is altijd een goed hulpmiddel. Maar zeker in een jaar als dit waarin zaken anders lopen is het een goede hulp in de ondersteuning van het nemen van beslissingen. Dit alles natuurlijk om het gewenste opbrengst- en kwaiteitsdoel te halen en zo efficiënt mogelijk te bemesten.

Account aanmaken of inloggen