juli 01, 2024

Hoe ontwikkelt de prijs zich op de meststoffenmarkt?

Dat de prijzen van de stikstofhoudende meststoffen de afgelopen weken een opwaartse trend kenden, is u vast niet ontgaan. Via dit artikel brengen we graag de redenen die deze situatie veroorzaakt hebben inzichtelijk en delen wij ons advies voor de komende maanden.
Bovenaanzicht van aangemeerd schip
Bovenaanzicht van aangemeerd schip

De onzekerheid op de meststoffenmarkt blijft bestaan, vooral door recente ontwikkelingen in de aanvoerketen op de internationale markt. Een wereldspeler op vlak van ureumproductie is Egypte, naar diverse Egyptische ureumproducenten is de aardgastoevoer begin week 26 opnieuw stopgezet. Als gevolg van problemen met de aardgasvoorziening in Egypte zijn de belangrijkste ureumproducties er helemaal stil gelegd. Deze aankondiging heeft gezorgd voor een gevoelige prijsstijging van de ureum op de internationale markt.

Ondanks de prijsvolatiliteit, blijft de algemene vraag naar stikstofhoudende meststoffen wel aanwezig. Het advies van Yara blijft hierdoor ongewijzigd: verspreid risico door gespreid in te kopen. Dit kan helpen om de impact van prijsschommelingen te verminderen en een stabiele aanvoer van meststoffen te waarborgen.

Zwak wortelgestel door de vele regen?

Op nog geen enkel moment dit jaar hebben de cultuurgewassen ver moeten zoeken naar water, omdat er voldoende aanwezig was in de bodem. Bij sommige gewassen is een deel van de wortels zelfs aangetast door een teveel aan regen. Hierdoor zien we algemeen een zwakke beworteling. Dit kan leiden tot bijkomende teeltproblemen mocht er plots een droge periode aanbreken. Bovendien kunnen planten minder voedingselementen via de bodem opnemen, indien de wortels niet voldoende ontwikkeld zijn.

Een oplossing hierbij is het toedienen van bladmeststoffen. YaraVita Solatrel is reeds goed bekend om toe te passen in aardappelen en maïs. Gezien de weersomstandigheden zal Yara Vita Solatrel ook voor de bietenteelt een grote meerwaarde betekenen om via fosfaat toediening via het blad zo de beworteling en algemene plantontwikkeling te ondersteunen.