Uitdagingen in bemestingsplannen voor akkerbouw en veehouderij

Bovenaanzicht van tractor met kunstmeststrooier op grasland

Akkerbouwers en melkveehouders staan voor lastige keuzes. Wat brengt het tijdperk na de derogatie? Welke kansen biedt organische mest nog? Welke soorten kunstmest passen het beste bij hun bedrijfsdoel? Wat is slim voorraadbeheer en welke invloed heeft de korrelkwaliteit op het strooibeeld? Yara gaat over deze praktische vraagstukken in gesprek met akkerbouwer Matthijs Gebbink en melkveehouder Ron Iwema. Welke kansen, dilemma’s en keuzes komen zij op hun pad tegen?  Bekijk de antwoorden op deze vragen in de webinar hier onder.

Bekijk de webinar

Vragen over deze webinar? Neem contact op met Yara Benelux

Yara adviseur praat met boer
Wide shot van bietenveld

Heeft u de laatste Yara podcast al gehoord?

Met de podcasts van Yara Benelux bent u snel weer op de hoogte
van de thema's rond gewasvoeding. 

Podcast luisteren