april 18, 2014

Natriumvrij ijzerchelaat niet in contact laten komen met basische meststoffen

By: Guido Wieringa

Wilt u de hoeveelheid natrium beperken die via de meststoffen in uw druppelsysteem terecht komt? Denk dan eens aan de keuze voor 6% DTPA ijzerchelaat in plaats van 3% ijzerchelaat. 6% ijzerchelaat is namelijk natriumvrij, terwijl het goedkopere 3% ijzerchelaat wel een behoorlijke natrium inbreng heeft.

Steeds meer telers maken om die reden de overstap naar 6% ijzerchelaat. Wat veel telers zich echter niet realiseren is dat u wel vantevoren moet controleren of uw installatie wel geschikt is om op een veilige manier met 6% ijzerchelaat te werken. U kunt er namelijk niet zonder meer vanuit gaan dat u 6% ijzerchelaat veilig kan opslaan in het bulkvat waarin u eerder het 3% ijzerchelaat opgeslagen heeft. De reden hiervoor is het feit dat er in 6% ijzerchelaat, in plaats van natrium, ammonium zit. Als deze ammonium in contact komt met basische meststoffen, kan er het gevaarlijke ammoniakgas ontstaan.

Om dit te voorkomen dient u het volgende te controleren voordat u overschakelt naar 6% ijzerchelaat:

  • Staat het bulkvat voor ijzerchelaat in dezelfde lekbak als basische meststoffen (kaliloog bijvoorbeeld), dan kan dit bij lekkages tot vorming van een gevaarlijke hoeveelheid ammoniak leiden. Laat deze situatie niet optreden en zorg ervoor dat 6% ijzerchelaat in dezelfde lekbak terecht gezet wordt als de zure of de neutrale meststoffen.
  • De ontluchting van 6% ijzerchelaat mag niet aangesloten zijn aan dezelfde ontluchtingsleiding waarmee de basische meststoffen ontlucht worden. In de praktijk is gebleken dat zelfs het alleen maar via de ontluchtingsleiding in contact staan van de gassen boven de vloeistoffen al leidt tot een hinderlijke ammoniak-stank. Zorg er dus voor dat de gassen in het ijzerchelaat bulkvat niet via de ontluchtingsleiding met basische vloeistoffen in contact staan (contact met zure of neutrale vloeistoffen is niet erg). Het meest ideaal is natuurlijk een eigen ontluchtingsleiding voor dit product (zie hiervoor ook de bijgaande illustratie). 

Als u deze twee punten controleert voordat u overschakelt, en zo nodig door uw technische installatiebedrijf de benodigde aanpassingen laat verrichten, dan weet u zeker dat u op een veilige manier met natriumvrij 6% ijzerchelaat kan werken, zonder stankklachten (of erger). 

natriumvrij ijzerchelaat