januari 06, 2014

Yara neemt watersensorbedrijf over

By: Brecht Stock

Yara richt zich op efficient watergebuik in de landbouw. De overname van het Duitse bedrijf ZIM Plant Technology GmbH is een belangrijke stap om dit te kunnen realiseren.
“Dit is een strategische stap voor Yara in een nieuw segment van precisielandbouw en tegelijkertijd een vervolg op onze “Creating Impact” strategie, gericht op schaarse landbouwproductiefactoren.” volgens Head of Downstream Egil Hogna. Beschikbaarheid van zoetwater wordt namelijk gezien als één van de grootste bedreigingen voor de wereldvoedselvoorziening.

Op dit moment gebruikt de landbouw 70% van al het beschikbare zoetwater. Als de efficiëntie van dit watergebruik niet kan worden verbeterd, zal de landbouw in 2030 meer zoetwater gebruiken dan wat er op een duurzame manier gewonnen kan worden. 

Volgens een conservatieve schatting kan met de watersensortechnologie het watergebruik met 20% verlaagd worden. ZIM Plant Technology verkoopt gewas-sensortechnologie, die gebruikt wordt in geavanceerde irrigatiesystemen om opbrengst en waterefficiëntie te verhogen. 

“We zullen de kennis en technologie opnemen in Yara's bestaande bemestingsstrategieën en vormen daarmee een waardevolle aanvulling voor ons portfolio voor geïrrigeerde landbouw. Hiermee verbetert Yara's leidende positie binnen dit groeiende fertigatiesegment” stelt Hogna. 

De keuze van boeren om deze techniek aan te schaffen heeft het waterverbruik verlaagd, opbrengsten verhoogd en productkwaliteit verbeterd. Integratie van deze water- en sensortechnologie en Yara's kennis over de precieze toediening van water-oplosbare en vloeibare meststoffen voor fertigatie, komt het marktpotentieel van beiden ten goede. 

“Na de toekenning van diverse innovatieprijzen, ben ik verheugd dat mijn uitvinding nu door Yara op grote schaal geïmplementeerd zal worden. ”vertelt Prof. Dr. Ulric Zimmermann, oprichter van ZIM Plant Technology GmbH. 

waterbedrijf sensor zim