februari 03, 2015

Pure Nutrient Campagne

By: Yara Benelux

Minerale stikstofmeststoffen hebben, afhankelijk van hun samenstelling, een duidelijk effect op de opbrengst en het milieu. Yara is daarom een landelijke campagne gestart met informatieverstrekking op al deze onderdelen.

Bij Europese landbouwers is bijvoorbeeld al jaren bekend dat nitraatgebaseerde stikstofmeststoffen het meest efficiënt en betrouwbaar zijn. Bovendien belasten deze meststoffen het milieu aanzienlijk minder dan ureumhoudende meststoffen, zoals ureum en urean. Dit heeft onder meer te maken met de lagere verliezen door uitspoeling en vervluchtiging en een lagere CO2-voetafdruk gedurende de gehele levenscyclus.

Nitraathoudende meststoffen, zoals ammoniumnitraat, kalkammonsalpeter (KAS) en de meeste NPK-meststoffen, zijn pure meststoffen die de gewenste precisie, efficiency en betrouwbaarheid leveren om aan de eisen van de moderne landbouw te voldoen. Nitraathoudende meststoffen zijn een natuurlijke keuze voor landbouwers die zowel een goede opbrengst als een goed milieu nastreven.

Volg de link om meer over de Pure Nutrient Campagne te lezen.

 

pure nutrient