december 15, 2015

Open middag Quality Carrots

By: Bram Noordam

Op woensdag 7 oktober vond de open middag Quality Carrots plaats op het Loonbedrijf Vedelaar te Nagele.

Op woensdag 7 oktober vond de open middag Quality Carrots plaats op het Loonbedrijf Vedelaar te Nagele. Quality Carrots is een groeiend initiatief gestart door DLV Plant en zoekt samen met telers naar methoden om de kwaliteit van de peen te verhogen, zowel biologisch als gangbaar. Het initiatief is ontstaan naar aanleiding van vragen en ideeën van peentelers. 

Tijdens de open middag kwamen er diverse onderwerpen aan bod. Onder andere een proef met zaaien in papier (precisie zaaien tussen papierlagen in onder andere grof zand), een proef die de invloed van zaadfracties op opbrengst en kwaliteit nagaat, een proef waarin getracht wordt om de ziektedruk te verlagen door loofsnijden, een demoproef waarin verschillende spuittechnieken getest worden en een aantal proeven met nieuwe producten.

Eén van die nieuwe producten voor de peenteelt is Brassitrel Pro. Brassitrel Pro is een vloeibare bladmeststof met de secundaire elementen magnesium en calcium en de spoorelementen mangaan, borium en molybdeen. Aan Brassitrel Pro zijn formuleringshulpstoffen toegevoegd, die een betere opname van de voedingsstoffen waarborgen. 

Brassitrel Pro werd drie maal toegepast. De eerste maal toen het loof 10 à 15 cm groot was (9 juli), de tweede maal op 1 augustus en de derde keer op 28 augustus. Na de tweede behandeling kon je duidelijk zien dat de behandelde wortelen er beter op stonden. “Het loof was groener en iets volumineuzer”, aldus Johan Wander, senior onderzoeker bij DLV Plant. 

Op 15 oktober werden de wortelen gerooid. Na de bewaring (medio maart) worden de wortels gewassen en gaan de afwijkende penen eruit. De goede penen worden gesorteerd op > 20 mm, 20-40 mm en groter dan 40 mm.

 

open middag wortel