april 13, 2016

Betere kwaliteit met Bolikel XP!

By: Peter van Noort

Enkel door middel van chelaten, kan ijzer efficiënt toegediend worden aan het gewas. Zonder chelaat, slaat ijzer neer en is het niet beschikbaar voor de plant. Bolikel XP bestaat uit een nieuw type ijzerchelaat die voor de beste ijzerbeschikbaarheid zorgt!

Fruitconsult vergeleek in 2015 het product Bolikel XP met een klassiek ijzerchelaat (rood ijzer of EDDHA). Met een 30% lagere dosering resulteert Bolikel XP in de hoogste hoeveelheid kwaliteitsperen!

IJzerchelaten 
Een chelaat is een soort klauw welke ervoor zorgt dat ijzer niet neerslaat en dus beschikbaar blijft voor opname door het gewas. Er zijn diverse chelaten beschikbaar elk met een andere efficiëntie in werking. Voor een goed chelaten vergelijk bij een bodemtoepassing wordt het beste naar het ortho-ortho (o-o) gehalte van de chelaten gekeken.  

Hoe hoger het o-o gehalte, hoe meer chelaat welke het ijzer efficiënt in de oplossing houdt. Een klassiek EDDHA (rood) ijzer heeft slechts 4,2 % van, in totaal, 6% ijzer gebonden aan o-o EDDHA chelaat. Het o-o gehalte is hier 70% (4,2/6).

Bolikel XP in de praktijk 
Na verschillende proeven in Europese universiteiten werd Bolikel XP ook in Nederlandse praktijkomstandigheden getest. Op een perenperceel met een zeer sterk ijzertekort werd 35 kg Bolikel XP (6% Fe in o-o) en 50 kg EDDHA ijzer (4,2 % Fe in o-o) toegepast. Beide behandelingen werden vergeleken met een controle.

Na een bewaring van ruim twee maanden werden de peren van de drie behandelingen vergeleken. Zonder ijzertoepassing is maar liefst 52% van de peren niet geschikt om verkocht te worden. Met het klassieke EDDHA chelaat waren slechts 19% van de peren niet vermarktbaar. Bolikel XP had het beste effect want slechts 15% van de peren was niet verkoopbaar.

 

Bolikel XP in de praktijk

Bolikel XP in de praktijk

Bolikel XP in de praktijk Akzo Nobel (Yara's partner voor chelaten) is erin geslaagd om een ijzerchelaat te produceren met een ortho-ortho van 100%. Het ijzerchelaat heet HBED en het wordt op de markt gebracht onder de naam: Bolikel XP. Bolikel XP houdt ijzer het meest efficiënt in oplossing. Daarnaast is Bolikel XP arm aan natrium en zware metalen. Het stuift significant minder dankzij de micro-granule formulering.