april 11, 2016

Eerste steen nieuwe fabriek gelegd door minister Kamp

By: Peter van Noort

Minister Henk Kamp legt vandaag de eerste steen voor de nieuwe Ureum-8 granulatiefabriek bij Yara Sluiskil. De fabriek zal de laatste priltoren die momenteel nog in bedrijf is vervangen.

Met de investering is een kwart miljard gemoeid. Het moederbedrijf investeert hiermee in vijf jaar ruim 700 miljoen euro in nieuwe installaties in Sluiskil, wat uniek is voor de chemische industrie die in Europa onder druk staat.

De nieuwe, innovatieve reactortechnologie in Ureum-8 wordt voor de eerste keer op zo grote schaal toegepast. 'We zijn blij dat ons moederbedrijf zoveel vertrouwen heeft in onze productielocatie dat deze technologie bij ons opgeschaald wordt en niet elders in de wereld', geeft algemeen directeur van Yara Sluiskil Jon Sletten aan. Door de investering, die de toekomst van de productielocatie in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone borgt, kan een forse stofreductie gerealiseerd worden die het milieu ten goede komt. In de achterliggende tien jaar wist het bedrijf reeds een broeikasgasreductie van 60 procent te realiseren, terwijl de productie in dezelfde periode met 1,5 miljoen ton toenam. 

Voorafgaand aan de eerstesteenlegging bezocht minister Kamp Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen dat vanuit Yara wordt voorzien van restwarmte en rest-CO , waardoor jaarlijks 55 miljoen kuub aardgas wordt uitgespaard en wat 135.000 ton CO reductie oplevert. Het is hiermee het meest 2 2 duurzame tuinbouwgebied in Noordwest Europa wat 150 hectare glastuinbouw omvat en 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen creëert.

Na de openingshandeling ondertekende de minister samen met de Provincie Zeeland, Gasunie Transport Services, DOW, ICL-IP, Yara, Impuls Zeeland en Zeeland Seaports een Green Deal die de start markeert voor een regionale waterstofrotonde, waarbij chemiebedrijven onderling waterstof uitwisselen via pijpleidingen. Zo heeft DOW waterstof over als restproduct bij het kraakproces en hebben bedrijven als Yara en ICL-IP waterstof juist nodig als grondstof voor hun eindproducten. Deze clustering is een succesvol voorbeeld van industriesamenwerking binnen het Smart Delta Resources Platform (SDR).

sluiskil fabriek

Gijsbrecht Gunter
Gijsbrecht Gunter
ERC Manager (Externe Relaties & Communicatie)