april 15, 2016

Vraag het de Helpdesk!

By: Peter van Noort

Yara Benelux heeft een Helpdesk die voor iedereen bereikbaar is. In deze terugkerende rubriek wordt antwoord gegeven op enkele vragen die gesteld worden aan de Helpdesk.

U kunt de Helpdesk onder andere voor de volgende vragen bereiken:

  • Vragen over de toepassing van onze meststoffen.
  • De besparingen door het gebruik van vloeibare meststoffen.
  • Advies over fertigatie in de buitenteelt.
  • Een advies over de tankgrootte voor vloeibare meststoffen.
  • Meedenken aan oplossingen die nodig zijn voor het probleemloos toepassen van de producten.
  • Advies over tot nu toe onbekende toepassingen.

U kunt contact opnemen met de Yara-Helpdesk. (+31 (0)10 44 53 188) of mailen naar yaraquest@yara.com.

 

helpdesk yara

In onderstaande, terugkerende, rubriek wordt antwoord gegeven op enkele vragen die gesteld worden aan de Helpdesk.

Vraag: 
Welke pakket vloeibare meststoffen is het hoogst geconcentreerd maar toch veilig?

Antwoord: 

Het hoogst geconcentreerde pakket van Yara is het standaard Substrafeed A-pakket. 
Bij Yara kiezen we er voor een zo hoog mogelijk geconcentreerd pakket vloeibare meststoffen te leveren. Maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid. Aan dit veiligheidsaspect wordt vaak niet gedacht.

Er zijn twee manieren om tot een hogere concentratie te komen:

  • Het neutraliseren van zuren en logen in 1, ongevaarlijker, product.
  • Het leveren van hoger geconcentreerde, gevaarlijkere, zuren en logen.

Wij hebben er van het begin af aan, meer dan 30 jaar geleden, voor gekozen een zo geconcentreerd maar wel zo veilig mogelijk product te leveren. Die keuze konden we maken omdat we zelf produceren. Het gedeeltelijk neutraliseren van zuren en logen heeft tot gevolg dat we geconcentreerder of net zo geconcentreerd zijn als hoog geconcentreerd zuren en logen en dus logistiek interessant zijn, zonder dat dit extra risico oplevert voor de kweker en/of zijn installatie.

Dit laatste is iets dat men zich vaak niet realiseert. Het opslaan van hogere concentraties zuren en logen betekent dat er buiten het veiligheidsaspect ook nog een keuze moet worden gemaakt voor andere, duurdere, materialen. Voor bijvoorbeeld het gebruik van hoge concentraties salpeterzuur, concentraties hoger dan 50%, moet de gehele installatie worden aangepast. Ander materiaal losleidingen, dikwandige opslagtank, zuigleiding naar de doseerunit, duurdere doseerklepjes of pompjes, en ook andere pakkingen moeten worden toegepast. 

Als salpeterzuur ook in de ontsmetter wordt gebruikt, moet ook daar alles zijn aangepast. Onder andere een hogere concentratie zuur en de duur van de blootstelling daaraan, bepalen hoelang materialen bestendig zijn voor deze vloeistof. De verwachting is dan ook dat naarmate de concentratie aan zuur stijgt, de levensduur verkort wordt. Er moet dus sneller worden afgeschreven.

Dit is allemaal onnodig als je kiest voor Substrafeed! Hoog geconcentreerd hoeft niet gevaarlijker te zijn om logistiek interessant te zijn.

Heeft u plannen voor de aanschaf van een nieuwe installatie of vernieuwing daarvan, nodig ons dan gerust via de helpdesk uit voor een gesprek. Dit gesprek kost u niets, maar kan u wel iets besparen!