april 15, 2016

Nieuwe stickers beschikbaar voor tanks en leidingen betreffende SUBSTRAFEED vloeibare meststoffen

By: Peter van Noort

Nieuwe CLP verordening 
Er is een nieuwe CLP verordening van kracht. Dit heeft invloed op de indeling, etikettering en verpakking van stoffen. Meststoffen vallen hier ook onder. In deze verordening wordt precies omschreven waar een verpakking aan moet voldoen, welke gevaren er zijn en welke voorzorgsmaatregelen men moet treffen om gevaren te vermijden.

CLP 
De CLP-verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen in de Europese Unie door middel van de indeling en etikettering van chemische stoffen.

Voordat chemische stoffen op de markt worden gebracht, moet de industrie de potentiële risico's van dergelijke stoffen en mengsels vaststellen en deze stoffen indelen in overeenstemming met de vastgestelde gevaren. De gevaarlijke chemische stoffen moeten ook worden voorzien van etiketten volgens een gestandaardiseerd systeem, zodat werknemers en consumenten op de hoogte zijn van de werking ervan voordat zij met deze stoffen omgaan. 

Dankzij dit proces worden de gevaren van chemische stoffen gemeld via standaardaanduidingen en -pictogrammen op etiketten en veiligheidsinformatiebladen.

CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking). De CLP-verordening is in januari 2009 in werking getreden; de methode voor de indeling en etikettering van chemische stoffen die met deze verordening is geïntroduceerd, is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde systeem (GHS) van de Verenigde Naties.

De verordening vervangt twee eerdere wetgevingsdocumenten, de richtlijn Gevaarlijke stoffen en de richtlijn Gevaarlijke preparaten. 
Bron: ECHA

Wat betekent dit voor de vloeibare meststoffen? 
Voor alle stoffen, dus ook de vloeibare meststoffen, betekent dit dat er een nieuwe indeling is gekomen met bijbehorende vermeldingen op etiketten en verpakkingen. 
Hierdoor veranderen onder andere de volgende onderdelen:

  • Veiligheidsbladen. 
  • Sleeves en stickers op kleinverpakking. 
  • Verpakkingen als zakken en big bags. 
  • Stickers op bulkvaten en vulleidingen.

Veiligheidsbladen 
Deze zijn de afgelopen tijd allemaal aangepast aan deze nieuwe regelgeving. Deze kunt u opvragen bij uw dealer of downloaden op deze link: Chemmate Yara

Sleeves (banden om cans) en stickers

Deze zijn vooruitlopend op deze regelgeving al aangepast. Vorig jaar zijn deze gemaakt en in omloop gebracht. Op dit moment is alle kleinverpakking die afgevuld wordt voorzien van de nieuwe sleeves en/of stickers.

Verpakking als zakken en big bags (zie afbeelding 1
Deze zijn de afgelopen tijd allemaal aangepast aan deze nieuwe regelgeving. Door een aangepaste indeling zijn er soms symbolen gekomen op producten waar deze eerst niet zaten.

Stickers op bulkvaten en vulleidingen (zie afbeelding 2
Als laatste zijn nu de stickers op bulkvaten en leidingen aan de beurt. Deze zijn gedrukt en onderweg naar de dealers. Het is aan te raden deze binnen kort op de vaten en leidingen te doen zodat deze ook in overeenstemming zijn met de veiligheidsbladen.

Hoewel deze stickers over de oude stickers geplakt kunnen worden, waarbij eerst de oude sticker goed schoon en vetvrij gemaakt moet worden, heeft het de voorkeur om de oude stickers te verwijderen.

Wat zijn de verschillen? (zie afbeelding 3

  • De R- en S-zinnen, Risk en Safety, worden vervangen door H- en P-zinnen, Hazerd en Precaution. In goed Nederlands: gevaren en voorzorgsmaatregelen. 
  • De symbolen veranderen van een oranje vierkant naar een witte ruit met rode rand. 
  • Van sommige producten is de classificatie veranderd. Dit betekent niet dat de samenstelling of gevaar is veranderd maar dat men van mening is dat er ook waarschuwing op die producten geplaatst moeten worden. 
  • Bij de leidingstickers is ook een stroomrichtingssticker geplaatst. Dit is gedaan om de veiligheid rondom de installatie nog verder te verbeteren. Deze sticker kan losgehaald worden van de rest zodat deze ook in de andere richting geplaatst kan worden

 

nieuwe stickers substrafeed